Mondelinge vragen met betrekking tot voldoende woningen midden-segment

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Mijnheer De Voorzitter,

"Een goed functionerend middenhuur-segment is essentieel voor huishoudens met een middeninkomen. Het gaat dan om flexibiliteit en bijvoorbeeld personen die niet willen of kunnen kopen, starters op de woningmarkt en ouderen. Dit vraagstuk zal de komende jaren ook meer actueel of zelfs urgent worden."

Gezien ons verkiezingsprogramma en de inbreng van mijn fractiegenoot Chris van Harten had deze volzin van hem afkomstig kunnen zijn. Dit keer is dat niet het geval. Niet letterlijk, maar de strekking ervan komt uit een Kamerbrief van minister R.H.A. Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die hij op 14 februari 2017 naar de Tweede Kamer stuurde (Kenmerk: 2017-0000082682). Uit deze Kamerbrief blijkt dat de minister een samenwerkingstafel middenhuur heeft ingesteld.

Op initiatief van wethouders zullen er ook gemeentelijke tafels worden opgestart, met als doel de realisatie van middeldure huurwoningen te stimuleren. En dan kom ik bij het begin, ook Waddinxveen heeft behoefte aan meer van dergelijke woningen.

Vanwege verhindering van onze collega Van Harten stel ik, naar aanleiding van deze Kamerbrief en namens de PCW-fractie, de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de samenwerkingstafel middenhuur?
2. Is het college voornemens om ook voor Waddinxveen het initiatief te nemen voor een gemeentelijke samenwerkingstafel?
3. Wil het college ons over de voortgang en uitkomsten informeren?

Waddinxveen, 7 maart 2017
Namens de PCW-fractie, C.P.W. (Peter) van den Berg


Reactie College:
Namens het college van burgemeester en wethouders gaf wethouder Hofstra aan dat het college bekend is met de brief. De brief zal hij in regionaal verband bespreken omdat de schaalgrootte van Waddinxveen bij dit thema onvoldoende is. Hij heeft positieve grondhouding en zal ons als gemeenteraad over de voortgang informeren.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»