Mondelinge vragen over menstruatiearmoede

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Tijdens de besluitvormende raad van 7 juli 2021 heeft de PCW vragen gesteld in het vragenhalfuurtje over menstruatiearmoede.
In 2019 is er een verkennend onderzoek gedaan naar het mogelijke probleem van menstruatiearmoede. De conclusie was en is: menstruatiearmoede komt voor in Nederland. Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen is er thuis soms geen geld voor maandverband of tampons. Zij moeten dan wc- papier gebruiken of kiezen er noodgedwongen voor om thuis te blijven van werk, vrienden of school met alle gevolgen van dien. 

In Rotterdam kunnen meisjes met ouders met een laag inkomen vanaf 1 juli 2021 maandverband en tampons aanschaffen met geld van de gemeente via een jeugdtegoed op de Rotterdampas. Ook in onze buurgemeente Gouda wordt deze mogelijkheid geboden.

We hebben als PCW de volgende vragen aan het college:
1. Is deze armoede bekend in Waddinxveen?
Wethouder Brigitte Leferink antwoordde dat het een schrijnend probleem is en ook in Waddinxveen zijn er gezinnen die het minder hebben en waar dit voor kan komen.
2. Op welke manier kan deze menstruatiearmoede in Waddinxveen worden opgelost?
In Waddinxveen ontvangen kinderen met ouders met een smalle beurs een Kindpas met een tegoed erop van 100 tot 200 euro per jaar. De wethouder gaf aan nog even na te vragen of het tegoed op deze pas ook gebruikt kan worden voor menstruatieproducten.

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»