Mondelinge vragen over (mogelijke) opheffing project-pleeggezinnen Horizon

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Wij hebben begrepen dat Horizon Jeugdzorg plannen heeft om het aanbod met betrekking tot pleegzorg te wijzigen. Het betreft de afdeling projectgezinnen. Een afdeling die het mogelijk maakt dat echtparen meerdere kinderen een gezinsvervangende thuissituatie kunnen bieden. Door het sluiten van deze afdeling gaan kwetsbare kinderen een onzekere toekomst tegemoet.

1. Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente voor kinderen die in Waddinxveense gezinnen geplaatst zijn en die hier mogelijk door getroffen worden?
2. Welke invloed heeft de gemeente op Horizon in het kader van zorginkoop? En wat kan de gemeente er eventueel aan doen om het stopzetten van deze hulp door Horizon te voorkomen?
3. Het is bekend dat (extra) overplaatsingen schade toebrengt aan kinderen. Hoe wordt daar in deze situatie mee omgegaan en wil het college in gesprek gaan met zorgaanbieders om dit onder de aandacht te brengen?

Lambert den Dekker
raadslid PCW

-----------------------------------------
Reactie college:

Wethouder Nieboer geeft aangegeven met de familie Stoker gesproken te hebben en er is ook contact geweest met Horizon. De inzet is om pleegkinderen en pleegouders bij elkaar te houden omdat uit elkaar halen van deze soms langere relaties niet de bedoeling mag zijn. Formeel-juridisch is de gemeente Waddinxveen niet verantwoordelijk, wel voelt het college zich betrokken en verantwoordelijk vandaar dat wethouder Jannette Nieboer contact met het gezin heeft opgenomen. Horizon en het gezin Stoker lijken met elkaar in gesprek te zijn met als intentie dat het goede voor pleegkinderen en gezin gezocht wordt.

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»