Mondelinge vragen ‘Piek aanvragen reisdocumenten’

Geschreven op: | Door: Bert Waterman

Tijdens het vragenhalfuur van de raad op 29 mei jl. heb ik de volgende vraag gesteld over de piek in de aanvragen van reisdocumenten.

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van 5 jaar naar 10 jaar. Dit betekent dat er deze zomer en volgende jaren een piek aankomt van nieuwe aanvragen. Het blad Binnenlands Bestuur hield onder 60 gemeenten een onderzoek waarvan de uitkomsten werden gepubliceerd op 29 maart jl.. Hieruit bleek dat niet alle gemeenten goed
voorbereid te zijn. We waren benieuwd of Waddinxveen deze piek goed in beeld heeft, ook omdat de vakanties voor de deur staan.

Als PCW hebben we de volgende vragen aan het college gesteld:
1. Bent u op de hoogte van de publicatie van dit onderzoek getiteld “Files bij burgerzaken”?
2. Heeft Waddinxveen de verwachte piek van aanvragen in beeld en wat merken de Waddinxveners hiervan? Moet men bijvoorbeeld veel eerder een afspraak maken voor verlenging? Of duurt het proces van aanvragen langer?

Burgemeester Nieuwenhuis gaf de volgende reactie:
1. Hij was blij met de vraag omdat hij daardoor de gelegenheid had om een compliment te geven aan de afdeling burgerzaken en de medewerkers aan de balie. Zij hebben gezorgd voor een tijdige voorbereiding. De publicatie was bekend bij de organisatie.
2. De afdeling verwachtte aan het begin van dit jaar 4900 aanvragen en hebben er voor gezorgd door meer capaciteit en gerichte communicatie de boeggolf goed aan te kunnen. Inmiddels zijn 2970 aanvragen, meer dan 60%, verwerkt binnen een redelijke termijn. En daar is de afdeling best trots op!

Inderdaad een mooi resultaat!

Bert Waterman
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»