Mondelinge vragen Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg voor de jeugd

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

In de zorg voor kinderen en jongeren hebben huisartsen en gemeenten steeds meer met elkaar te maken. Door een goede samenwerking tussen wijkteams en huisarts krijgen kinderen en jongeren tijdig de juiste jeugdhulp, worden niet onnodig doorverwezen of krijgen snel specialistische hulp als dat nodig is. De Praktijkondersteuners Jeugd bij de huisarts vervullen hierin een spilfunctie. In de meicirculaire lazen we dat er extra middelen komen voor de aanpak problematiek jeugdzorg. Een doel van deze middelen is om gemeenten te helpen bij het uitbreiden van het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd.

Als PCW hebben we de volgende vragen aan het college:
1. Zijn er in Waddinxveen al Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg voor de jeugd? Zo ja, hoeveel? En wat zijn de ervaringen tot nu toe? 
2. Hoeveel Praktijkondersteuners huisartsenzorg voor de jeugd zijn wenselijk en hoeveel kunnen er met de ontvangen middelen worden ingezet? Zou het mogelijk zijn bij elke huisartsenpraktijk in Waddinxveen?

Reactie college
Wethouder Leferink geeft aan dat er deze maand een gesprek is met de huisartsen, waarin dit zal worden besproken. Op dit moment zijn er nog geen praktijk ondersteuners huisartsenzorg voor de jeugd actief in Waddinxveen. Het college is ook zeker een voorstander van het uitbreiden van de POH’s voor de jeugd. Of er in elke huisartsenpraktijk een POH voor de jeugd kan komen, is afhankelijk van het aantal uren dat deze persoon zal gaan werken en de uitkomst van het overleg met de huisartsen.

De wethouder heeft beloofd de uitkomsten van het overleg met de huisartsen terug te koppelen naar de gemeenteraad.

 

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»