Mondelinge vragen ‘Resultaat serviceregels 2023’

Geschreven op: | Door: Bert Waterman

De gemeente deelde via de Social Media de resultaten van de naleving van de serviceregels over 2023. Serviceregels zijn afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening die de inwoner van de gemeente mag verwachten.
De PCW vindt dienstverlening aan onze inwoners belangrijk en het is daarom een goede zaak dat deze rapportages worden gepubliceerd zodat de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze inwoners aandacht krijgt. Het blijkt dat op onderdelen goede resultaten zijn behaald. Op andere onderdelen wat minder. In juni 2022 hebben we hiervoor ook aandacht gevraagd vooral op de onderdelen afwikkeling klachten en terugbelafspraken.

Als PCW hebben we de volgende vragen aan het college:
1. Voor de afwikkeling van klachten is de score 57%, begin 2022 was dit nog 30%. Dus een verbetering, maar nog werk aan de winkel. Voor de terugbelafspraken zien we zelfs een kleine terugloop van 63% naar 57%. Wat is de oorzaak hiervan en wat gaat
u doen om deze resultaten verder te verbeteren?
2. Toegezegd werd toen om in het vervolg een korte toelichting van het resultaat in de rapportage op te nemen. Deze ontbreekt echter. Kunt u deze toevoegen?
3. Er zijn meer dan 7800 meldingen over de openbare ruimte gedaan. Een groot aantal. Daarvan is 92% binnen de norm van 24 uur in behandeling genomen. Prima. We zijn benieuwd over welke categorieën deze meldingen gaan. Kunt u bij de jaarrekening daarover inzicht geven?
4. Op de website is alleen de rapportage over het 1e en 2e kwartaal ‘23 en het totaal zichtbaar. Kunt u in het vervolg elke kwartaalrapportage publiceren?

Burgemeester Nieuwenhuis gaf de volgende reactie:
Ook hij vindt de resultaten van de servicenormen heel belangrijk, niet als getallen op zich maar het geeft aan hoe dienstverlenend we zijn. Bijvoorbeeld terugbellen inwoners binnen 24 uur hoort tot de basis maar soms lukt dat niet altijd. Op de vragen gaf hij de volgende antwoorden:

1. Dit is nagegaan: Dit houdt vooral verband met een aantal vacatures bij het ruimtelijk domein zoals verkeer waardoor het terugbellen bij de gemeente niet goed is gelukt. Wat doen we er aan? De serviceregels krijgen bijvoorbeeld aandacht in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers en op initiatief van de nieuwe gemeentesecretaris wordt dienstverlening zoveel mogelijk ingebed in de werkcultuur van de organisatie.
2. De toelichtingen zullen worden opgenomen. Voor wat betreft de rapportage over de tijdige afwikkeling van de whatsapp berichten is nog een ontwikkeling van de techniek noodzakelijk.
3. Dit zal worden opgenomen. De top drie van de meldingen zijn: 1. Handhaving ca. 2000, dit betreft vooral verkeerszaken, afval 1500 (vooral bijplaatsen van afval) en groen 1200.
4. De rapportages zullen elk kwartaal worden gepubliceerd.

Hier vindt u de link naar het item op de site van gemeente Waddinxveen
Bert Waterman
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»