Mondelinge vragen: Veilig verduurzamen

Geschreven op: | Door: Bert Waterman

In vrij korte tijd hebben we te maken met relatief grote branden waarbij zonnepanelen zijn betrokken. We denken aan de brand in de caravanstalling in Bleiswijk op 10 mei jl. en ook aan de brand op 9 juni jl. in Ter Aar. Afgelopen zondag was in Arnhem een brand waarbij 8 woningen verloren gingen. Op de daken van deze woningen lag een lange aaneengesloten rij van zonnepanelen wat het bluswerk bemoeilijkte.
 
Verduurzaming is van groot belang. De PCW hoopt dat de toepassing van zonnepanelen dan ook steeds verder zal toenemen. Er kunnen echter ook ongewenste neveneffecten optreden. Daarom is het belangrijk dat we goed zicht hebben op de risico’s en de maatregelen die de risico’s zo beperkt mogelijk houden zodat mensen en bedrijven met een gerust hart panelen kunnen plaatsen.

Daarom heeft de PCW de volgende vragen aan het college:
1. Hoe wordt er rekening gehouden met de (brand)veiligheid bij verduurzamingsprojecten in Waddinxveen?
2. Is de brandweer in Waddinxveen voldoende uitgerust qua kennis en materiaal om de steeds complexere branden te blussen?
3. Wordt er bij de collectieve inkoop van zonnepanelen die de gemeente aanbiedt ook rekening gehouden met keurmerken en brandveiligheid?
 
 
Wethouder Leferink gaf de volgende reactie:
1. Waddinxveen werkt met partijen die gecontracteerd worden omdat zij voldoen aan onze kwaliteitseisen en die ook toezien op de brandveiligheidseisen. We letten daarbij op dat het gecertificeerde bedrijven zijn die voldoende geëquipeerd zijn om dit te doen. Ook alle installaties worden volgens de geldende NEN-normen geïnstalleerd. De gemeente gaat er van uit dat dit op een goede manier gebeurt.
2. Brandweer is voldoende toegerust qua kennis en ervaring. Er is voldoende bijscholing op dit punt. De brand in Ter Aar bijvoorbeeld is geblust door de brandweer van de Veiligheidsregio Hollands Midden en dat is prima gegaan. De brandweer heeft ook voldoende slagkracht. Wel zijn er zorgen voor de toekomst om er voor te zorgen dat de brandweer geëquipeerd blijft.
3. Zie antwoord op vraag 1.


Bert Waterman
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»