Motie Actualisatie programmabegroting met meetbare prestatie-indicatoren

Geschreven op: | Door: Bert Waterman

Tijdens de behandeling van de jaarstukken 2021 in de gemeenteraad van 6 juli 2022 heeft de PCW in samenwerking met de VVD het initiatief genomen om een motie in te dienen met als doel de beoordeling van de bereikte resultaten in het jaarverslag te verbeteren.

Uit de jaarstukken 2021 viel niet altijd op te maken of het beoogde maatschappelijke effect is bereikt met de uitvoering van de begroting. Door de maatschappelijke effecten uit te drukken in (meetbare) indicatoren kan beter worden beoordeeld of deze maatschappelijke effecten ook worden behaald.

Via deze motie werd het verzoek aan de raad gedaan om een werkgroep in te stellen die in samenwerking met het college een lijst van indicatoren opstelt.
De motie is door de gehele raad aangenomen. De werkgroep is inmiddels geïnstalleerd en hoopt voor de zomer met het beoogde eindresultaat te komen dat na een raadsvoorstel verwerkt kan worden in de programmabegroting 2024.

Bert Waterman
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»