Motie Kaders ontwikkeling Peter Zuidlaan

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

De PCW vindt mooi dat dit gebied wordt aangepakt aan de Peter Zuidlaan.
Wij staan positief tegenover het CPO initiatief en de middenhuur plannen, en ook met een maatschappelijk gebouw in de plint met mogelijkheden voor een kerk.

We willen nog een aantal zaken meegeven aan het college:
1. De participatie met de omwonenden moet, zeker in dit gebied, serieus worden aangepakt en er moet echt geluisterd worden en er ook naar gehandeld worden.
2. Heel jammer dat er geen sociale huurwoningen worden gebouwd. Dit moet wat ons betreft niet te vaak meer voorkomen, want een gezonde woningmix is echt cruciaal voor leefbare buurten in Waddinxveen.
3. De doelgroep zijn voornamelijk ouderen, dat vinden wij prima, want er is veel behoefte aan woningen voor ouderen en het bevordert de doorstroming, zeker als een deel van de nieuwe woningen bestemd kan worden voor eigen inwoners.
4. Er is ook behoefte aan middenhuur woningen, maar dan wel in de gehele prijs range van ongeveer 760-950 euro.
Daarom hebben wij samen met het CDA hier een motie ingediend; het dictum hiervan luidt.... (zie de tekst van de motie).

Met vriendelijke groet,

Namens de PCW Fractie

Albert Kerssies
Raadslid PCW

Klik hier om de motie te lezen

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»