Motie rol gemeente bij Koersdocument Duurzaamheid

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Voorzitter,

In de commissievergadering hebben wij al aangegeven hoe wij tegen het koersdocument aankijken. De PCW vindt het een doorwrocht, uitgebreid document. Ook kan de PCW zich vinden in de doelstellingen. 

Het is alleen wel een enorme opgave die ons te wachten staat. Niet alleen als gemeente maar ook van inwoners en bedrijven is veel inzet nodig om de doelen te behalen.
Voorzitter, het lastige punt bij dit koersdocument is dat we eigenlijk met lege handen staan. We hebben (nog) geen geld en we hebben beperkte invloed. 

Het is wat de PCW betreft dan van groot belang om bij een dergelijk koersdocument een weloverwogen strategie te kiezen voor wat betreft de rol die je als gemeente kiest om samen met inwoners en bedrijven tot stappen te komen. Je kan als gemeente niet aan de kant blijven staan. 

Maar wat doe je dan wel? Dit onderdeel missen wij in het koersdocument. Vandaar dat we samen met de VVD en D66 een motie hebben opgesteld waarin we het college verzoeken om met een aanvullende memo te komen waarin dit aspect verder uitgewerkt wordt. 

Omdat dit een strategisch en wezenlijk punt is, vinden we dat dit vooruitlopend op de uitvoeringsplannen uitgewerkt moet worden. Daarnaast vinden we het belangrijk om zo snel mogelijk nadat er meer bekend is over de financiële middelen vanuit het Rijk, een eventueel aangepast plan te ontvangen waarin het college aangeeft hoe beschikbare financiën, rol, inspanning van de gemeente én het behalen van doelen met elkaar samenhangen. Dit is dan ook als derde punt in het dictum van de motie opgenomen.

De motie is dus opgesteld door VVD, D66 en PCW en mede ondertekend door PvdA en John van der Steldt. De VVD zal deze straks indienen (of heeft deze zojuist ingediend).

De PCW vindt duurzaamheid een belangrijk punt en zien dan ook uit naar een voortvarende aanpak. Samen met inwoners en bedrijven de handen uit de mouwen.

Lambert den Dekker
Raadslid PCW, woordvoerder energietransitie

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»