Motie vreemd Coenecooppootje

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Op dit moment vindt de start plaats van de herinrichting Vredeburghzone. Daarom dienen wij met CDA en PvdA GroenLinks een motie vreemd in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een Coenecooppootje aan te leggen zoveel mogelijk rekening houdend met de natuur!

Het aantal inwoners in de buurt Triangel is met 3.340 personen gestegen van 95 in 2013 tot 3.435 in 2021 en de Wijk zal komende jaren alleen maar meer inwoners verwelkomen.

We weten ook dat bijna alle kavels van bedrijventerrein Coenecoop zijn verkocht.

Dagelijks zien we dit ook terug op de Beijerincklaan en of Zuidelijke Rondweg.

Door de groei van Wijk Triangel en meer bebouwing per M2 is de afstand tussen Zuidelijke Rondweg en de te realiseren huizenlijn 10 M. Dat is dichtbij als het gaat om verkeershinder.

We weten aan de hand van de reactie van de provincie (juli 2021) dat zij terughoudend zijn met het toestaan van nieuwe aansluitingen, maar dit weegt ons inziens niet op tegen de voordelen die een dergelijke aansluiting biedt voor zowel bewoners van Wijk Triangel als ook ondernemers uit bedrijventerrein Coenecoop.

 

De wethouder heeft toegezegd scherper te zijn op de te stellen vragen over onderzoeksmogelijkheden. Dit zal zij doen door als eerste de mogelijkheden die alle fracties zien als het gaat om deze ontsluiting & aansluiting op te halen en daarna het overleg met de provincie aan te gaan.

Het antwoord op de onderzoeksvragen zal de wethouder via een Memo delen met de raad en als de beantwoording positief uitpakt voor de realisatie van het Coenecooppootje dan zal de motie opnieuw worden ingediend ter uitvoering.

Dit bied kansen voor bewoners Wijk Triangel en ondernemers uit bedrijventerrein Coenecoop!

Lees hier de motie

 

Met vriendelijke groet,

Namens de PCW Fractie

Hans van Mourik
Raadslid PCW

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»