Motie vreemd “Vrijstelling giften in de bijstand”

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2022 diende het CDA een motie vreemd in die mede is ondertekend door WeWa, PvdA/GL, J. van der Steldt, D66 en PCW. In deze motie wordt het college verzocht:

- een beleidsregel op te stellen die erin voorziet dat inwoners met een bijstandsuitkering giften tot een maximum van 1200 euro per jaar mogen ontvangen en dat hierover tot dit bedrag geen mededelingen aan de gemeente hoeven te worden gedaan;
- deze beleidsregel zo spoedig mogelijk vast te stellen en vervolgens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in te laten gaan;
- deze beleidsregel vrijstelling giften ter informatie aan de betreffende doelgroep en de raad te sturen.

Als PCW zijn we voor het omzien naar elkaar. In de bijstand zitten is niet makkelijk. We vinden het van groot belang dat mensen in de bijstand als mens worden behandeld en dat vertrouwen in de mens centraal staat. Ze verdienen het bijvoorbeeld om voor hun verjaardag een gift te krijgen om er een feestje van te kunnen maken. Ook met de feestdagen en gewoon tussendoor mogen ze wat
ontvangen om het leven wat leuker/makkelijker en gezelliger te maken. Deze motie hebben we daarom mede ondertekend. Giften kunnen door de mensen in de bijstand tot een maximum van 1200 euro per jaar worden aangenomen zonder direct de angst te voelen te kunnen worden gekort.

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»