Nieuwe Souburgh vragenhalfuur

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Bijna 2 jaar geleden zijn de ongeveer 80 bewoners van Souburgh verhuisd naar de Rietkraag in Gouda. Ze zouden daar tijdelijk verblijven tot er een nieuw verzorgingshuis zou zijn gebouwd in Waddinxveen. 

In de Rietkraag worden deze inwoners van Waddinxveen goed verzorgd. Graag zien we dat ze weer snel in ons dorp komen wonen dichterbij familie en vrienden. Waddinxveen heeft een verzorgingshuis nodig!

Als PCW hebben we de volgende vragen aan het college:

  1. Op de website van Zorgpartners Midden-Holland wordt gemeld dat er wordt gestreefd naar oplevering van het nieuwe complex in 2024. Zullen de bewoners volgend jaar kunnen terugkeren naar Waddinxveen?
  2. We weten dat Zorgpartners een eigen verantwoordelijke rol heeft en tegelijkertijd is er intensief contact met de gemeente wordt er gemeld op de website. Wat kan de gemeente Waddinxveen doen om de bouw van het nieuwe Souburgh te versnellen?
  3. En wat heeft de gemeente reeds gedaan?

Wethouder Brigitte Leferink gaf de volgende antwoorden:

“Over de oplevering in 2024 durf ik weinig te zeggen, omdat we niet weten wat de uitkomst is van de aanbestedingsprocedure. Half oktober is er meer bekend en dan zal er samen met Zorgpartners gecommuniceerd gaan worden vanuit de gemeente, omdat er toch veel vragen leven onder de inwoners van Waddinxveen. 

De gemeente heeft afgesproken met Zorgpartners dat de communicatie over het nieuw te bouwen complex loopt via Zorgpartners. Ze hebben de lead. Bijzonderheden worden altijd overlegd met de gemeente Waddinxveen. 

De omgevingsvergunning is ingediend. Deze heeft de gemeente positief beoordeeld. De gemeente heeft ook geen bezwaren/zienswijzen binnen gekregen”.

Als PCW hopen we dat het nieuwe Souburgh in het jaar 2024 gebouwd zal zijn en de verhuizing van de bewoners van de Rietkraag naar de Prins Bernhardlaan in Waddinxveen heeft plaats gevonden.

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»