Oktober, een pittige maand voor de wethouder financiën

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

Jaarlijkse zorgen voor een wethouder financiën
We schrijven oktober en het einde van het jaar is in zicht aan het komen. In gemeenteland betekent dat het huishoudboekje van het komende jaar besproken wordt. Wat denken we uit te gaan geven, wat verwachten we dat er binnenkomt en passen die twee een beetje bij elkaar. Meer uitgeven dan er binnenkomt is niet goed hoewel dat landelijk al heel erg lang gedaan wordt. De schuld wordt hierdoor naar de volgende generatie geschoven. Iets wat je niet moet willen en voor mij als wethouder financiën is een degelijke en sluitende begroting een voorwaarde om geloofwaardig mijn werk te doen.

Nieuwe regels treffen Waddinxveen
Dit jaar was het huishoudboekje opstellen een bijzondere klus omdat er heel veel spelregels veranderd zijn voor de gemeente. Renteopbrengsten die jarenlang gebruikt konden worden, mogen nu plots niet meer als inkomsten gerekend worden en geld voorschieten [of noem het uitlenen aan een toekomstig woningbouwproject] wordt gezien als geld dat definitief is uitgeven. De begroting van de gemeente Waddinxveen heeft beide dingen in zich en ging met de nieuwe regels dus fors op zijn kop. Na alles doorgerekend te hebben konden we gelukkig constateren dat we geld overhouden. De afgelopen jaren zijn we voorzichtig geweest met de uitgaven en nu de inkomsten vanuit de rijksoverheid weer wat stijgen, krijgen we meer ruimte in onze portemonnee.  

Goedkoper en groener Waddinxveen
De komende jaren hebben we een lastenverlichting. De OZB blijft gelijk en de heffingen dalen, de rioolrechten zelfs met 15%  waarmee voor een gemiddeld gezin de woonlasten dalen met zo’n 40-45 euro per jaar. De komende jaren is er een overschot op de begroting en de komende maand gaat de raad bespreken hoe daarmee wordt omgegaan. Gaan we schulden aflossen of er andere dingen mee doen? Vanuit het college van burgemeester en wethouders ligt het voorstel om jaarlijks 100.000 euro apart te zetten voor de uitvoering van de toekomstvisie en verder jaarlijks ook 100.000 aan een groene invulling van Waddinxveen te besteden. Speciaal is daarbij genoemd het terrein achter de Albert Heijn aan het KW-plein waar na de scholenbouw de rest dan een groene invulling kan krijgen. Verder wordt gedacht aan een groene inpassing van de Vredenburghlaan die aan de zuidkant  van Waddinxveen komt te liggen. Met het geld dat we over hebben kunnen we op die wijze een wens vervullen die heel breed leeft binnen ons dorp. Zo maken we Waddinxveen een beetje groener.

Kees de Jong
wethouder 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»