Onderzoek naar koopwoningen voor inwoners met een inkomen tussen 40.000 en 50.000 euro

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

Het voorstel van het college van Waddinxveen om de woningbouwprogrammering voor Park Triangel aan te passen, zodat er 75 extra sociale huurwoningen in Triangel kunnen worden gerealiseerd is in de besluitvormende raad van 10-7-2019 aangenomen. Dit is een mooi resultaat! Complimenten aan het college! We zijn nog wel benieuwd welke sociale huurwoningen er worden gebouwd en welke afspraken hierover worden gemaakt met Woonpartners in de prestatieafspraken.

Dat deze 75 extra sociale huurwoningen ten koste gaan van 125 Koopstart woningen in Park Triangel, is dan wel weer jammer. De lagere inkomens kunnen hierdoor moeilijker een huis kopen in Waddinxveen en zijn aangewezen op de duurdere middenhuur woningen, die ook schaars zijn in Waddinxveen.

Gezien de financiële positie van de gemeente Waddinxveen begrijpen we ook wel dat de voorgestelde uitruil momenteel het beste is wat kon worden bereikt en dat een uitruil met vrijesector koopwoningen op dit moment financieel niet haalbaar is.

Om bewoners van Waddinxveen met een inkomen net boven de sociale huurgrens (40.000 – 50.000 euro bruto) toch ook zicht op een (koop)woning te geven, in deze tijden van woning schaarste, heeft de PCW samen met het CDA een motie ingediend. Met deze motie (die is aangenomen) wordt het college verzocht de mogelijkheden in Waddinxveen te onderzoeken naar het bouwen van volwaardige grondgebonden koopwoningen (inclusief tuin) met een beukmaat van 3,60 meter, voor inwoners van Waddinxveen, met een inkomen tussen de 40.000 en 50.000 euro (bruto). Deze woningen worden al in Culemborg gebouwd.

We zijn heel benieuwd wat dit onderzoek gaat opleveren. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

Albert Kerssies

Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»