Onderzoek naar koopwoningen voor inwoners met een inkomen tussen 40.000 en 50.000 euro

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

Het voorstel van het college van Waddinxveen om de woningbouwprogrammering voor Park Triangel aan te passen, zodat er 75 extra sociale huurwoningen in Triangel kunnen worden gerealiseerd is in de besluitvormende raad van 10-7-2019 aangenomen. Dit is een mooi resultaat! Complimenten aan het college! We zijn nog wel benieuwd welke sociale huurwoningen er worden gebouwd en welke afspraken hierover worden gemaakt met Woonpartners in de prestatieafspraken.

Dat deze 75 extra sociale huurwoningen ten koste gaan van 125 Koopstart woningen in Park Triangel, is dan wel weer jammer. De lagere inkomens kunnen hierdoor moeilijker een huis kopen in Waddinxveen en zijn aangewezen op de duurdere middenhuur woningen, die ook schaars zijn in Waddinxveen.

Gezien de financiële positie van de gemeente Waddinxveen begrijpen we ook wel dat de voorgestelde uitruil momenteel het beste is wat kon worden bereikt en dat een uitruil met vrijesector koopwoningen op dit moment financieel niet haalbaar is.

Om bewoners van Waddinxveen met een inkomen net boven de sociale huurgrens (40.000 – 50.000 euro bruto) toch ook zicht op een (koop)woning te geven, in deze tijden van woning schaarste, heeft de PCW samen met het CDA een motie ingediend. Met deze motie (die is aangenomen) wordt het college verzocht de mogelijkheden in Waddinxveen te onderzoeken naar het bouwen van volwaardige grondgebonden koopwoningen (inclusief tuin) met een beukmaat van 3,60 meter, voor inwoners van Waddinxveen, met een inkomen tussen de 40.000 en 50.000 euro (bruto). Deze woningen worden al in Culemborg gebouwd.

We zijn heel benieuwd wat dit onderzoek gaat opleveren. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

Albert Kerssies

Raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»