Ontwerpbegroting 2025 Hecht

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Hecht levert met meer dan 1.400 medewerkers een bijdrage aan een gezonder Hollands Midden. Dus ook een gezonder Waddinxveen! Daar hebben we als PCW natuurlijk alle waardering voor. 
Door het project Hecht24 wil de organisatie een efficiëntie slag slaan en we kijken dan ook uit naar de eindrapportage van dit project die we na de bespreking in het AB van de wethouder als raad zullen ontvangen (zoals beloofd gisteravond tijdens de commissievergadering door wethouder Leferink). 
Het Weerstandsvermogen is dramatisch laag! In de ontwerpbegroting 2025 staat nu een weerstandsratio van 0,05.  In de zienswijze zien we hier niets van terug. Ook niet wat het effect is na de begrotingswijziging 2024. Daarom dienen we als PCW samen met PvdA/GroenLinks en CDA het volgende amendement in “Weerstandsvermogen”. 
Met een ruime meerderheid van 21 voor en 1 tegen is dit amendement aangenomen.
 
Hecht zal een takendialoog gaan opstarten en dat is uiteraard heel goed. Maar kunnen we hier als raad bij betrokken worden?  Goed om meegenomen te kunnen worden in de redenen waarom sommige taken wel of niet en anderen wel. De VVD heeft samen met ons en het CDA een amendement ingediend genaamd ‘Takendialoog’. Hierin wordt verzocht ons al gemeenteraad de uitkomsten van de takendialoog te geven voor 1 maart 2025, zodat we deze met elkaar kunnen bespreken en een goed beeld hebben van zowel de financiële als de zorg inhoudelijke keuzes en consequenties. Ook dit amendement is aangenomen met 21 voor en 1 tegen.
 
Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»