Burgervoogdij

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Uit de monitor sociaal domein blijkt dat er in Waddinxveen steeds meer kinderen onder toezicht komen te staan van een jeugdzorginstelling. Dit betekent dat het ouders niet lukt om de zorg te bieden die nodig is voor een goede ontwikkeling van het kind. Er wordt veel gedaan aan opvoedingsondersteuning. Er worden door het preventieteam cursussen aangeboden en er worden gezinnen, ouders en kinderen, begeleid in de thuissituatie. Er wordt door de gemeente en de betreffende gezinnen hard gewerkt om weer rust te creëren en te komen tot een gezonde gezinssituatie. Toch kan het voorkomen dat een kind of meerdere kinderen uit het gezin uit huis moeten worden geplaatst, omdat het echt beter is voor de situatie. Dat is pijnlijk!

Ouders krijgen alle kansen om hun situatie te veranderen. Wanneer er weer een veilig en zorgzaam klimaat thuis kan worden gecreëerd, mogen de kinderen weer terug naar huis. Dat is waar kinderen ook horen.

Helaas komt het ook voor dat het ouders niet lukt om voor hun kind(eren) te zorgen. Na jaren van proberen het weer op de rit te krijgen, kan er besloten worden dat ouders uit hun macht worden gezet en dat de macht gaat naar een gecertificeerde instelling, zoals Jeugdbescherming-West of Leger des Heils of William Schrikker Groep. Dan krijgen kinderen een voor hen vreemde voogd. Een
voor hen vreemde meneer of mevrouw die een keer per jaar thuis komt om te vragen hoe het gaat. Deze meneer of mevrouw beslist over jouw leven. Als je een nieuwe bankrekening wilt openen, moet deze voogd met jou mee voor een handtekening. Als je een ID bewijs nodig hebt, sta je in het gemeentehuis met deze voogd. Het voelt best vreemd dat zo iemand dat met jou moet doen. Door
wisselingen van baan, door zwangerschap, door ziekte of door wat anders wisselt de voogd regelmatig. Dan moet je weer opnieuw beginnen met kennismaken en vertrouwen opbouwen. Dat is moeilijk, zeker voor deze kwetsbare kinderen die het liefste zo normaal mogelijk leven.

Als PCW zouden we het mooi vinden als de kinderen die een vreemde voogd hebben toegewezen gekregen, een bekende voogd zouden krijgen. Een voogd die ze al jaren kennen. Een oom, tante, buurvrouw, vriendin van ouders, juf, meester, iemand uit de kerk of het dorp. Een gewone bekende die op hun verjaardag komt en waar spontaan contact mee kan zijn. Dat gun je toch ieder kind die
dat nodig heeft? De Alliantie Burgervoogdij wil graag dat er meer burgervoogden komen. Een burgervoogd is gewoon een natuurlijk persoon die het gezag van een kind op zich neemt (via een rechter). Dat doen ze voor een kind dat in een leefgroep leeft of woont in een gezinshuis.

Tijdens de commissievergadering van 8 december jl. heb ik de volgende vragen gesteld aan
wethouder Leferink:

Hoe kijkt de wethouder aan tegen burgervoogdij? Burgervoogdij zou wellicht een bezuiniging zijn en tegelijk fantastisch voor de kinderen die het betreft? Geen onbekende voogd die af en toe op bezoek komt en regelmatig wisselt vanwege zwangerschap, ziekte, baanwissel etc. Maar iemand die je kent en vertrouwt en jaren band mee kan opbouwen en ontspannen met je mee kan bij aanvraag nieuwe ID etc?

De wethouder gaf aan dat de gemeente Waddinxveen zich heeft aangemeld bij Alliantie Burgervoogdij. In januari 2021 staat een gesprek gepland met de gecertificeerde instellingen om te praten met elkaar over de mogelijkheden van burgervoogdij voor de kinderen in Waddinxveen die dit betreft.

Als PCW zouden we het mooi vinden als er minimaal een kind een burgervoogd krijgt die het al jaren kent en met je op blijft lopen tot je volwassenheid? Dat gun je toch ieder kind die het nodig heeft?!

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»