Op bezoek bij Larazorg: Hart voor kwetsbare jongeren

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Op maandagmorgen 17 juni jl. ging ik samen met Fatima Kalai van D66 en Trix de Kruijf van het CDA naar Larazorg voor een kennismaking. Tussen nr. 20 en nr. 22 van de Oranjelaan liepen we op zoek naar de ingang. Larazorg ligt pal achter de Brugkerk in een oase van bomen en rust. We werden hartelijk welkom geheten door Karin, mede eigenaar van Larazorg. Via de officiële ingang kwamen we in een ruime, gezellige woonkamer/eetkamer terecht. Bij Larazorg zijn 10 kamers voor jeugd van 12 tot en met 23 jaar, waar ze tijdelijk of langdurig mogen wonen afhankelijk van wat ze nodig hebben. Ongeveer de helft is tussen de 12 en 18 jaar en komt er vanwege ernstige gedragsproblematiek. Vaak gaat het om jongeren met meervoudige problematiek, zoals Licht Verstandelijk Beperkt en vorm van ASS (stoornis in het autistisch spectrum) en regelmatig ook jeugd met hechtingsstoornissen. De visie van Larazorg is dat iedereen uit bed moet ’s ochtends en wat te doen moet hebben. Dat kan zijn naar school of naar hun dagbesteding. De dagbesteding bij Larazorg bestaat uit 3 dingen: werken op het Lara landje tussen Waddinxveen en Boskoop, werken in de schuur met hout op het Lara landje of meehelpen in de bierbrouwerij aan de Oranjelaan. Het bierflesjes spoelen en de etiketten (met daarop Maleier bier) plakken is mooi werk voor de jongeren met ASS. Ze spoelen het liefst zoveel mogelijk flesjes achter elkaar…

Samen met een team van 17 medewerkers werken Karin en haar partner aan het geven van de juiste zorg. Je merkt dat Karin echt hart heeft voor deze kwetsbare jongeren. Ze komt elke ochtend bij het ontbijten van de jongeren binnen in deze woon/eetkamer en geeft aan dat het familie van haar geworden is. Ze houdt van deze jongeren! Mooi om te zien dat dit echt haar passie heeft. Ze geeft aan dagelijkse telefoontjes te krijgen waarin wordt gevraagd om hulp. Ze vindt het heel moeilijk om nee te moeten verkopen, maar als alle kamers bezet zijn moet ze wel. Ze doet het dan ook, maar met pijn in haar hart. Respect voor deze vrouw en ook voor deze organisatie. Ze zorgen ervoor dat moeilijke jongeren een veilige plek wordt geboden, waar ze werken aan de juiste normen en waarden en een goede toekomst voor deze kwetsbare jongeren!

Wilt u verder kennismaken, kijk op hun website: www.larazorg.nl.

Sylvia van de Krol-den Ouden

Fractievertegenwoordiger PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»