Organisatie centrale vuurwerkshow

Geschreven op: | Door: Bert Waterman

Tijdens de commissievergadering van 23 mei jl. kwam een voorstel aan de orde voor de organisatie van een centrale licht, geluid- en vuurwerkshow, en nu voor de komende 2 jaar. Dit om een bijdrage te leveren aan een gevarieerd evenementenaanbod en de bedoeling dat het bijdraagt aan vermindering van de hoeveelheid afgestoken vuurwerk. De kosten bedragen bijna 41.000 euro.
Tot nu toe zijn de twee door de gemeente georganiseerde shows niet doorgegaan als gevolg van de weersomstandigheden, dit heeft de gemeente ca. 31.000 euro gekost.

Als PCW hebben we onze bezwaren ingebracht die we vanaf het begin hebben geuit zoals:
- wij vinden dit geen taak van de gemeente;
- we vinden het strijdig met onze voorbeeldrol die we hebben als het gaat om de zorg voor het milieu;
- voor de afgelopen jaren: de organisatie op zondag;
en verder het naar verwachting beperkte effect dat door de centrale vuurwerkshow het afsteken van vuurwerk door inwoners zal afnemen. De PCW waardeert het dat het college zoekt naar mogelijkheden om de overlast voor mens en dier terug te dringen. Echter we schatten dat dit beoogde effect nauwelijks zal optreden, ook door de onzekerheid of de centrale vuurwerkshow wel doorgaat.

Positief punt in dit voorstel vonden wij het dat, als de evenementen doorgaan, door de organisatie rekening wordt gehouden met de omgeving zoals kerkdiensten.

We hebben om bovengenoemde redenen niet ingestemd met dit voorstel. Ook het onafhankelijke raadslid Sattaur stemde tegen, de overige fracties waren voor zodat het voorstel werd aangenomen.

Bert Waterman
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»