Papieren plattegrond van Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Tijdens het vragenhalfuur van de raad op 24 april jl. heb ik de volgende vraag gesteld over een papieren plattegrond van Waddinxveen. Vroeger ontving elk woonadres in Waddinxveen vrijwel jaarlijks een informatiegids met gegevens over onder andere bedrijven, sportverenigingen, kerken, winkels en scholen. Deze gids werd tevens voorzien van een papieren plattegrond van Waddinxveen. Echt een grote plattegrond die je open kon vouwen. Een compleet beeld in een oogopslag van Waddinxveen met duidelijk zichtbaar alle straatnamen. Nu hebben veel inwoners een mobiele telefoon waar ze via google maps de weg wel vinden. Er is echter een groep Waddinxveners die veel liever een papieren exemplaar zou bezitten. Tijdens onze wijkspreekuren hebben we deze vraag al vaker gekregen. Bij navraag aan de balie van het gemeentehuis bleek dat er wel eens om wordt gevraagd, maar er geen exemplaren te verkrijgen zijn.

Als PCW hebben we daarom de volgende vragen aan het college:

1. Bent u bekend met het feit dat een groep inwoners van Waddinxveen graag een papieren plattegrond zou bezitten?

2. Is het mogelijk een stapeltje plattegronden van Waddinxveen bij de receptie van het gemeentehuis neer te leggen, zodat deze gegeven kan worden aan de mensen die erom vragen? 

3. Bent u bereid deze service aan te bieden aan de mensen die hier behoefte aan hebben zoals ouderen en nieuwe inwoners? 

 

Burgemeester Nieuwenhuis gaf de volgende antwoorden:

De vraag om een papieren plattegrond heb ik zelf nog niet gehad. Maar kan me deze zelf wel voorstellen. Heeft wel wat zo’n plattegrond.

Een externe partij zorgde voor de informatiegids met daarbij de plattegrond. Deze partij is ermee gestopt. Het is geen taak van de gemeente om dit zomaar zelf op te pakken. 

We leven in een digitaal tijdperk. Deze service zou ik graag aanbieden, maar zit eenvoudigweg niet in takenpakket gemeente. Er is geen budget voor, maar daar kan verandering in komen als u daar zelf als raad een meerderheid voor heeft tijdens bespreking begroting of bij de kaderbrief. 

 

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»