PCW en PvdA/GroenLinks stellen schriftelijke vragen over de verkeersveiligheid van de Onderweg

Geschreven op:

De Onderweg - Julianastraat is een smalle polderweg die een verbinding vormt tussen Waddinxveen en Moerkapelle. De gemeentegrens tussen de gemeente Waddinxveen en Zuidplas op deze weg ligt ter hoogte van de afslag naar de Zesde Tochtweg. Deze polderweg wordt gebruikt voor divers verkeer, landbouwverkeer, personenwagens en veel fietsers, waaronder schooljeugd. Voertuigen kunnen elkaar slechts bij passeerstroken passeren, en moeten soms de opritten van particulieren gebruiken. Fietsers hebben geen mogelijkheden om uit te wijken. De bermen aan beide zijden van de weg zijn erg smal.

De raadsleden Peter van den Berg (PCW) en Lottie van den Berg-Bouwman (PvdA/GroenLinks) zijn van mening dat er eenvoudige maatregelen mogelijk zijn waardoor de verkeersveiligheid wordt bevorderd. Peter van den Berg: "Wij beseffen dat aan een dergelijke smalle weg, een situatie die al vele jaren bestaat, het niet eenvoudig is om maatregelen te treffen. Toch werden ons enkele suggesties aangereikt waardoor de verkeersveiligheid kan worden vergroot. Denk dan bijvoorbeeld aan een bermverharding als bij de Zesde Tochtweg”. Lottie van den Berg wijst naar de smalle wegen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk: "Daar geven ze via reflecterende paaltjes aan waar het gemakkelijker is elkaar te passeren”. 

Beide raadsleden achten het denkbaar dat ook in overleg met de Provincie een oplossing bedacht kan worden: "De provincie inventariseert mogelijkheden voor regionale fietsverbindingen. Misschien kan een mogelijke fietsverbinding tussen Moerkapelle en Waddinxveen onderzocht worden.”

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»