PCW feliciteert E.J. (Evert Jan) Nieuwenhuis

Geschreven op:

De PCW-fractie feliciteert Evert Jan Nieuwenhuis met de voordracht en hoopt dat hij een goede tijd in ons Gouwedorp krijgt. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft donderdagavond 14 september besloten om de heer drs. E.J. Nieuwenhuis aan te bevelen als nieuwe burgemeester. Evert Jan Nieuwenhuis is 40 jaar oud en sinds 2014 wethouder in de gemeente Lisse. Deze aanbeveling wordt verzonden aan de Minister van BZK met het verzoek zijn benoeming te bevorderen.

De heer Nieuwenhuis is getrouwd en vader van twee kinderen (dochter van 13 en een zoon van 8). Hij is lid van de SGP en woonachtig in Lisse. Nieuwenhuis: “Wat een geweldig nieuws te horen dat ik ben voorgedragen als nieuwe burgemeester van Waddinxveen. Het vertrouwen dat de gemeenteraad in mij heeft uitgesproken maakt me blij en dankbaar. Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan en me helemaal in te zetten voor Waddinxveen. Voor ons gezin is het een hele stap. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we ons snel thuis zullen voelen in onze nieuwe woonplaats.“

Procedure selectie, voordracht en installatie nieuwe burgemeester:
De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 6 april 2017 een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie heeft als taak te gekomen tot een selectie van kandidaten voor de functie van burgemeester en daaruit een voorstel tot aanbeveling te doen aan de raad. Tijdens een gesprek met de Commissaris van de Koning eind augustus heeft de commissie de ontvangen sollicitaties besproken. Er zijn met zes kandidaten sollicitatiegesprekken gevoerd. Tijdens de besloten raadsvergadering van vanavond heeft de vertrouwenscommissie met de raad haar bevindingen uitgewisseld en besproken. Aan de hand van de opgestelde profielschets en de persoonlijke kwaliteiten, heeft de raad vervolgens in de vergadering besloten de heer Nieuwenhuis aan te bevelen. Op 6 november wordt de nieuwe burgemeester beëdigd en geïnstalleerd

Reactie PCW
De PCW-fractie feliciteert Evert Jan Nieuwenhuis met de voordracht en hoopt dat hij een goede tijd in ons Gouwedorp krijgt. Wij zien uit naar een goede samenwerking en wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»