PCW-fractie bezoekt glastuinbouwbedrijven

Geschreven op:

In het kader van de warmtetransitie bezocht de PCW vrijdagmiddag twee glastuinbouwbedrijven: Porta Nova (rozen) en Royal Peppers (paprika’s). Het doel van het werkbezoek was om er achter te komen of de glastuinbouw in Waddinxveen een substantiële bijdrage kan leveren aan de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving in Waddinxveen en of een gezamenlijke aanpak meerwaarde heeft voor zowel de glastuinbouw als voor de gebouwde omgeving. Na het werkbezoek zijn we er nog niet helemaal uit. 


Verschillende teelten, verschillende energiebehoeften

Het ene glastuinbouwbedrijf is het andere niet. De glastuinbouw is aan de ene kant grootgebruiker van energie. Aan de andere kant is er in de zomer mogelijk restwarmte te winnen uit de kassen. Door de warmte op te slaan in de bodem kan deze later ingezet worden voor verwarming van de woningen.  Vooralsnog lijkt het erop dat de meeste glastuinbouwbedrijven geen warmte over hebben óf niet de voorzieningen hebben om in de zomer restwarmte te winnen en op te slaan.

Porta Nova: laagtemperatuur warmte over
Een glastuinbouwbedrijf dat wel warmte over heeft is Porta Nova. Het is laagtemperatuur warmte (35 graden) die mogelijk ingezet kan worden voor (vloer)verwarming van woningen. De vraag is voor hoeveel woningen er warmte is en of bestaande woningen hiervoor geschikt zijn. Porta Nova staat open om de mogelijkheden nader te verkennen.

Royal Peppers: hoogtemperatuur warmte nodig
Een heel andere situatie beluisterden we bij Royal Peppers. Één van de redenen dat Royal Peppers zich in 2017 in Waddinxveen vestigde, is dat zij duurzame warmte uit de biomassacentrale zou krijgen. Andersom zou Royal Peppers jaarlijks een grote hoeveelheid biomassa leveren afkomstig van de teeltwisseling.
Bij Royal Peppers is er dus geen overschot aan warmte maar juist een warmtebehoefte. Een koppeling tussen Royal Peppers en Porta Nova voor uitwisselen van warmte lijkt dan voor de hand liggend. De restwarmte van Porta Nova is echter te laag van temperatuur om uit te wisselen met Royal Peppers.

Zoektocht naar duurzame warmte
Al met al is Royal Peppers naarstig op zoek naar duurzame hoogtemperatuur warmte. De gebroeders Van den Bosch van Royal Peppers namen ons mee in de zoektocht naar duurzame warmte. De komst van de biomassacentrale ligt momenteel gevoelig en is onzeker, geothermie lijkt niet mogelijk in Waddinxveen en de leiding die restwarmte uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel (RoCa-centrale) naar het glastuinbouwgebied moet brengen ligt er ook voorlopig nog niet. Elektrisch verwarmen dan maar? Met elektriciteit van een eigen windmolen of van eigen zonnepanelen?

Zonnepanelen op bedrijfsdak
Het dak van de enorme bedrijfshal van Royal Peppers is geschikt gemaakt om zonnepanelen op te leggen. Nu moet alleen de elektrische aansluitkabel van de netbeheerder nog geschikt worden gemaakt voor deze zonnestroom. Zolang dat niet het geval is, kunnen de zonnepanelen nog niet het dak op. De zonnestroom zal eerst gebruikt worden voor het normale elektraverbruik in het bedrijf. Voor elektrische verwarming zal dan weinig zonnestroom over zijn (en ook op het verkeerde moment). Al met al is de energiepuzzel zonder aardgas nog niet zomaar gelegd.

Wat hebben we geleerd van het werkbezoek?
De energie/warmtetransitie is weerbarstig en complex. Zowel bij een deel van de glastuinbouw als bij de gebouwde omgeving is er een gezamenlijke uitdaging: zijn er geschikte warmtebronnen? Er zijn ook kansen. Samenwerking tussen de glastuinbouwbedrijven en de gemeente Waddinxveen is nodig om echt een stap verder te komen.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»