PCW-fractie geeft college aandachtspunten mee over noodopvang vluchtelingen

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

"Goede medische en sociale voorzieningen, inspraak burgers, veiligheid, aanpak overtredingen", zomaar wat aandachtspunten die de PCW-fractie het college vandaag heeft meegegeven.

Alweer enkele weken geleden deelde de burgemeester ons mee in gesprek te zijn met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de mogelijke noodopvang van asielzoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld over de locatie, het aantal, de tijdsperiode etc. Inspraakavonden of burgerparticipatie en een openbaar debat moeten nog plaatsvinden.

In de afgelopen weken heeft de PCW-fractie zich bezonnen of noodopvang van vluchtelingen wenselijk en/of mogelijk is. Ook vanuit de Waddinxveense samenleving hebben ons diverse signalen met betrekking tot zorgen rondom veiligheid en naastenliefde bereikt. Vanuit onze rol als volksvertegenwoordiger en kaderstellende verantwoordelijkheid hebben wij gemeend onze visie op noodopvang en enkele belangrijke aandachtspunten schriftelijk aan het college mee te geven (zie brief aan het college). Het is nog geen volledig afgewogen en afgeronde visie, maar wel aandachtspunten waarop wij met de bewoners en het college in gesprek willen gaan en het uiteindelijke voorstel willen beoordelen.

In de komende periode zal ook de bevolking worden geraadpleegd en geïnformeerd. Hoe dat gebeurt, weten wij op dit moment nog niet. Als u zorgen, tips, ideeën of anderszins uw mening met ons wilt delen, laat het ons dan weten. Dat kan door een berichtje te sturen naar info@kiespcw.nl. Wij hopen dan contact met u op te nemen.

.   

Ton van Doorn / Peter van den Berg
fractievoorzitter / fractiesecretaris PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»