PCW-fractie legt verantwoording af over 2016

Geschreven op:

Als het gaat om 2016, wat was uw stem bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op de PCW dan waard? In een overzicht van 10 artikelen blikken we terug op onze inzet van afgelopen jaar. Hierover wil de PCW in het Jaarverslag 2016 verantwoording afleggen.

We nemen een kleine greep van onderwerpen uit deze verantwoording. Denk bijvoorbeeld aan de transities, veiligheid, onderwijs(huisvesting en gymnastieklokalen), sport en dergelijke. Politiek geprofileerde debatten met, afhankelijk per onderwerp, een actieve rol vanuit de samenleving. Ons standpunt met betrekking tot deze –en vele andere– onderwerpen leest u meer in ons jaarverslag.

Het Jaarverslag 2016 is als het ware ook een tussentijdse evaluatie van de periode 2014-2018. We zitten (ruim) over de helft van deze raadsperiode. In het Jaarverslag wordt daarom ook verantwoording afgelegd met betrekking tot de 10 speerpunten waarmee we in 2014 de verkiezingen zijn ingegaan. Komt de PCW na wat ze beloofd? Was uw stem op de PCW in 2014 een goede stem of was achteraf gezien juist de PCW in 2014 wél waard…?!?

Daarnaast geeft het verslag informatie over de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de PCW-fractie heeft ingediend; Het gaat hier om een breed terrein van onderwerpen, van risico’s met betrekking tot de decentralisaties tot een warmterotonde en veiligheid.

Omdat de PCW de verantwoording breder wil trekken dan alleen naar bestuur en leden kan men de volledige versie van de verantwoording lezen in het jaarverslag van de fractie die men kan vinden op de website van de PCW of is hier te downloaden.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»