PCW-fractie legt verantwoording af over 2016

Geschreven op:

Als het gaat om 2016, wat was uw stem bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op de PCW dan waard? In een overzicht van 10 artikelen blikken we terug op onze inzet van afgelopen jaar. Hierover wil de PCW in het Jaarverslag 2016 verantwoording afleggen.

We nemen een kleine greep van onderwerpen uit deze verantwoording. Denk bijvoorbeeld aan de transities, veiligheid, onderwijs(huisvesting en gymnastieklokalen), sport en dergelijke. Politiek geprofileerde debatten met, afhankelijk per onderwerp, een actieve rol vanuit de samenleving. Ons standpunt met betrekking tot deze –en vele andere– onderwerpen leest u meer in ons jaarverslag.

Het Jaarverslag 2016 is als het ware ook een tussentijdse evaluatie van de periode 2014-2018. We zitten (ruim) over de helft van deze raadsperiode. In het Jaarverslag wordt daarom ook verantwoording afgelegd met betrekking tot de 10 speerpunten waarmee we in 2014 de verkiezingen zijn ingegaan. Komt de PCW na wat ze beloofd? Was uw stem op de PCW in 2014 een goede stem of was achteraf gezien juist de PCW in 2014 wél waard…?!?

Daarnaast geeft het verslag informatie over de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de PCW-fractie heeft ingediend; Het gaat hier om een breed terrein van onderwerpen, van risico’s met betrekking tot de decentralisaties tot een warmterotonde en veiligheid.

Omdat de PCW de verantwoording breder wil trekken dan alleen naar bestuur en leden kan men de volledige versie van de verantwoording lezen in het jaarverslag van de fractie die men kan vinden op de website van de PCW of is hier te downloaden.

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»