PCW-kandidaat Arie van Klaveren stelt zich voor

Geschreven op:

Vertel eens iets over jezelf.

Mijn naam is Arie van Klaveren en ik ben 38 jaar, getrouwd en wij hebben vier kinderen gekregen. Mijn beroep is boomkweker. Naast mijn werk als boomkweker ben ik acht jaar actief geweest als diaken in de Brugkerk. Nu ben ik secretaris van de Hervormde Kiesvereniging (HKV) en voorzitter van de zendingscommissie van de Hervormde Gemeente van Waddinxveen.

Waarom stel je je kandidaat voor de PCW?

Politiek gaat mijns inziens over verantwoordelijkheid, visie en samenwerking. Dit heeft raakvlakken met mijn werk als boomkweker. Je hebt een visie en daar ben je verantwoordelijk voor en het vereist ook samenwerking. Bomen kweken is niet het moeilijkste meer vergeleken met vroeger, maar ze verkópen wel. Hier weer een overeenkomst met politiek. Politieke keuzes maken is niet het moeilijkste, maar het de inwoners uitleggen zodat ze het begrijpen wel (verkopen).

Ik ben kandidaat voor de PCW, omdat de PCW verantwoordelijkheid wil nemen en haar visie ontlenen aan de bijbel, dit geeft richting aan het (politieke) leven. Belangrijke onderwerpen vind ik verder: zelfstandigheid Waddinxveen, het op peil houden van sociale voorzieningen voor wie het nodig heeft en betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijk beleid.

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  FD: ‘Gemeenten leggen vaker een zelfwoonplicht op ter bescherming van starters en mensen met een kleinere beurs.’ H… https://t.co/bdIltCt3an
  11-08-2020
 • PCW
  Middeninkomens krijgen meer kans op een middenhuurwoning | Albert Kerssies https://t.co/kANCF05ji9
  30-07-2020
 • PCW
  De eerste hobbel is genomen, de rotonde kan worden aangelegd. De tweede hobbel is het budget. #Waddinxveenhttps://t.co/n6KI1LDi0R
  24-07-2020
 • PCW
  Het schoolgebouw, waar vroeger de Koning Willem Alexanderschool gevestigd was, zal afgebroken worden. Ons plan: maa… https://t.co/SH3vtCPnUp
  23-07-2020
 • PCW
  'Bezuinigen doe je niet op kwetsbare inwoners. De collectieve zorgverzekering moet blijven en áls er bezuinigd moet… https://t.co/kpcXcpHOPr
  22-07-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»