PCW-kandidaat Bart Vollmuller stelt zich voor

Geschreven op:

Vertel eens iets over jezelf.

Mijn en vrouw en ik zijn in 1990 in Waddinxveen komen wonen. Beiden hebben we in Gouda de opleiding voor leerkracht gevolgd. Mijn vrouw is werkzaam op de Bethelschool en ik ben na tien jaar ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, intern begeleider, ICT-er en adjunct-directeur gaan werken als onderwijsadviseur en projectmanager bij Driestar educatief in Gouda. Daar werk ik nu inmiddels 13 jaar; voor de fusie bij de begeleidingsdienst en na de fusie bij onderwijsadvies.
Wij zijn goed ‘ingeburgerd’ in Waddinxveen. Vooral via de kerk (Bethelkerk) hebben we veel contacten in de buurt, maar ook via sportactiviteiten (korfbal en badminton).

Waarom sta je op de lijst?

In mijn werk heb ik 12,5 jaar voor een samenwerkingsverband gewerkt. Daar heb ik veel gesproken met directieleden van scholen die binnen een bepaalde gemeente actief zijn. Met de komst van Passend onderwijs en de nieuwe wet op de jeugdzorg staan de scholen voor de uitdaging om samen met de gemeente dit goed vorm te geven, zodat alle kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen. Hiervoor is vooral visie en goede samenwerking noodzakelijk. Waddinxveen staat ook voor die opdracht en ik wil graag op dit thema mijn ervaring en kennis beschikbaar stellen voor onze Waddinxveense kinderen. Ik hoop dat vele ouders en verzorgers van kinderen dit belang ook zien en daarom hier met de PCW samen hun schouders onder willen zetten.

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»