PCW-kandidaat Chris van Harten stelt zich voor

Geschreven op:

Vertel iets over jezelf.

In 2004 ben ik samen met Ellen en onze vier kinderen in Waddinxveen gaan wonen. Onze zoektocht naar een rustige en centraal op de lijn Rotterdam – Utrecht gelegen gemeente heeft ons hier gebracht. In Waddinxveen vonden wij een meer dorpse omgeving, waar de mensen elkaar op straat nog groeten. Met (basis)school, kerk en de meest noodzakelijke voorzieningen binnen handbereik. Kortom: een veilige plek voor de kinderen om op te groeien en een goede plek om rustig te wonen.

Wij zijn lid van de Kruiskerk in Waddinxveen: een warme en Bijbelgetrouwe gemeente.
Als gastouder voor Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Gouda/Waddinxveen hebben wij drie keer een kind uit Wit-Rusland in ons huis als gast mogen ontvangen. Uit dit dankbare werk is inmiddels een warme band ontstaan met mensen in dit bijzondere land.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij a.s.r. vastgoed vermogensbeheer in Utrecht, een professionele belegger die onder meer investeert in huurwoningen. Hierdoor heb ik inmiddels brede kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.

Waarom stel je je kandidaat voor de PCW?

Uit nieuwsgierigheid en maatschappelijk betrokkenheid heb ik mijzelf in 2010 kandidaat gesteld. Door ziekte van Menno van der Haven ben ik in november 2010 onverwachts raadslid geworden.
In de raad ligt mijn aandacht voornamelijk op het gebied van economie en openbare ruimte. Hierbij gaat het vaak om zaken waarbij christelijke argumenten in de beoordeling op het eerste oog geen rol spelen. Toch spelen ook hierin onze christelijke basisprincipes een rol. Kiezen we als gemeente bijvoorbeeld voor maximale financiële opbrengsten, of kiezen we voor een goede ruimtelijke invulling, omdat we Gods schepping zo goed mogelijk willen bewaren en invullen?
Graag wil ik de komende raadsperiode dit werk voortzetten en mij in blijven zetten voor een Waddinxveen waarin het prettig is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»