PCW-kandidaat Peter van den Berg stelt zich voor

Geschreven op:

 

Vertel iets over jezelf.

Ik ben 'een geboren en getogen Waddinxvener'. Dat wil zeggen, op 21 maart 1974 in Waddinxveen geboren en vanaf dat moment woon ik in Waddinxveen. In 2004 ben ik met Eveline getrouwd en sindsdien wonen we in de Ernst Casimirlaan in ons mooie Gouwedorp. Als gezin zijn we sinds het voorjaar van 2007 beschikbaar en actief als pleeggezin. In het kader van zowel crisisopvang als min of meer langdurige opvang hebben we diverse kinderen mogen opvangen.

In het dagelijks leven ben ik als gemeentejurist actief in het ruimtelijk bestuursrecht, op dit moment bij het historische stadje Oudewater.
Vanaf 2000 ben ik actief in de gemeentepolitiek, de eerste ruim vijf jaar als duo-raadslid en vanaf 2006 als gemeenteraadslid. Binnen onze fractie houd ik mij voornamelijk bezig op het terrein van ruimtelijke ordening, openbare ruimte en 'agrarische aangelegenheden'. Als raadslid ben ik lid van de gemeenschappelijke regelingen Gouwepark, Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas en Grondbank RZG.

In 2010 ben ik gekozen als diaken van de Hersteld Hervormde Gemeente in Waddinxveen. Ik vind het mooi om, zij het iets minder actief gezien mijn raadslidmaatschap, diaconaal en enigszins pastoraal actief te mogen zijn. Ik heb die verkiezing als roeping ervaren al worstel ik wel regelmatig met de gezonde verhouding tussen gezin, werk, kerk en politiek. Gelukkig word ik daarin 'scherp' gehouden door Eveline.

Waarom stel jij je kandidaat voor de PCW?

Ik begon mij voor te stellen als 'geboren en getogen Waddinxvener'. Als inwoner en raadslid voel ik mij betrokken bij onze gemeenschap en het besturen daarvan. Als raadslid geef ik daar graag vorm aan en zou die betrokkenheid, als de Heere God mij de gezondheid daar voor geeft, willen vervolgen in de periode 2014-2018. In ons/mijn activiteiten putten we onze inspiratie uit de Bijbel, het Woord van God. Al geeft de Bijbel vaak geen concrete antwoorden in lokale vraagstukken, toch geeft het wel degelijk 'richtlijnen', denk aan rentmeesterschap, omzien naar kwetsbare medeburgers, de maatschappelijke invulling van de zondag, enzovoorts.

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»