PCW-raadslid Erik Segers neemt afscheid van Waddinxveense politiek

Geschreven op:

Erik Segers neemt per 15 mei 2019 afscheid van de Waddinxveense gemeenteraad. Segers geeft aan het raadslidmaatschap een mooi en eervol ambt te vinden, maar het raadswerk niet langer te kunnen combineren met zijn werk- en thuissituatie.

Het bestuur en de fractie van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) hebben kennis genomen van het terugtreden van Erik Segers. Hij is raadslid sinds 2014 en heeft zich op verdienstelijke wijze ingezet voor de Waddinxveense samenleving op thema’s als inrichting van de openbare ruimte, duurzaamheid, afvalbeleid, woonwagenbeleid en burgerparticipatie. Segers is sinds 2018 commissievoorzitter van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

De PCW is Erik Segers zeer erkentelijk voor zijn inzet. Bestuur en fractie vinden zijn terugtreden jammer, maar respecteren zijn overwegingen om deze stap te nemen en wensen hem veel wijsheid en zegen toe. De PCW draagt de huidige fractievertegenwoordiger Hans van Mourik voor als zijn opvolger omdat hij net als Segers namens de HKV deelneemt aan de PCW.

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»