PCW-raadslid Erik Segers neemt afscheid van Waddinxveense politiek

Geschreven op:

Erik Segers neemt per 15 mei 2019 afscheid van de Waddinxveense gemeenteraad. Segers geeft aan het raadslidmaatschap een mooi en eervol ambt te vinden, maar het raadswerk niet langer te kunnen combineren met zijn werk- en thuissituatie.

Het bestuur en de fractie van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) hebben kennis genomen van het terugtreden van Erik Segers. Hij is raadslid sinds 2014 en heeft zich op verdienstelijke wijze ingezet voor de Waddinxveense samenleving op thema’s als inrichting van de openbare ruimte, duurzaamheid, afvalbeleid, woonwagenbeleid en burgerparticipatie. Segers is sinds 2018 commissievoorzitter van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

De PCW is Erik Segers zeer erkentelijk voor zijn inzet. Bestuur en fractie vinden zijn terugtreden jammer, maar respecteren zijn overwegingen om deze stap te nemen en wensen hem veel wijsheid en zegen toe. De PCW draagt de huidige fractievertegenwoordiger Hans van Mourik voor als zijn opvolger omdat hij net als Segers namens de HKV deelneemt aan de PCW.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»