PCW stelt schriftelijke vragen over aanpak inbrekerswerktuigen

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Veiligheid, aanpak jeugdoverlast, handel in drugs en het voorkomen van inbraken scoren erg hoog in het Waddinxveense veiligheidsbeleid. Ondanks de hoge prioritering vinden er helaas nog steeds inbraken plaats. De winterperiode, de periode van de donkere nachten, lijkt zo'n periode zijn waarin het inbrekersgilde graag toeslaat. Er is alles aangelegen om dit terug te dringen. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is het mogelijk om personen aan te houden die inbrekerswerktuigen bij zich hebben. Dit vergemakkelijkt de (preventieve) 'aanpak' van dit gilde. Lastige bijkomstigheid is de lage strafmaat (slechts € 140,=) en het feit dat alleen tijdens de nachtelijke periode verbalisering mogelijk is.

De gemeente Putten heeft in 2015 een innovatieve en bestuursrechtelijke aanpak geïntroduceerd. Dit betekent niet alleen dat ook overdag overtreding van het verbod om inbrekerswerktuigen mee te dragen aangepakt kan worden maar dat er een dwangsom opgelegd kan worden van € 2.500,=. Omdat hier naar onze mening een meer preventieve en effectieve werking vanuit gaat hebben wij het college gevraagd te onderzoeken of deze aanpak ook in Waddinxveen bruikbaar is.

Peter van den Berg / Jannes Berghout
raadsleden PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»