PCW stelt schriftelijke vragen over aanpak inbrekerswerktuigen

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Veiligheid, aanpak jeugdoverlast, handel in drugs en het voorkomen van inbraken scoren erg hoog in het Waddinxveense veiligheidsbeleid. Ondanks de hoge prioritering vinden er helaas nog steeds inbraken plaats. De winterperiode, de periode van de donkere nachten, lijkt zo'n periode zijn waarin het inbrekersgilde graag toeslaat. Er is alles aangelegen om dit terug te dringen. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is het mogelijk om personen aan te houden die inbrekerswerktuigen bij zich hebben. Dit vergemakkelijkt de (preventieve) 'aanpak' van dit gilde. Lastige bijkomstigheid is de lage strafmaat (slechts € 140,=) en het feit dat alleen tijdens de nachtelijke periode verbalisering mogelijk is.

De gemeente Putten heeft in 2015 een innovatieve en bestuursrechtelijke aanpak geïntroduceerd. Dit betekent niet alleen dat ook overdag overtreding van het verbod om inbrekerswerktuigen mee te dragen aangepakt kan worden maar dat er een dwangsom opgelegd kan worden van € 2.500,=. Omdat hier naar onze mening een meer preventieve en effectieve werking vanuit gaat hebben wij het college gevraagd te onderzoeken of deze aanpak ook in Waddinxveen bruikbaar is.

Peter van den Berg / Jannes Berghout
raadsleden PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»