PCW stelt vragen over preventie gemeentebestuur met betrekking tot radicalisering

Geschreven op:

Radicalisering kan overal plaats vinden, ook in Waddinxveen. En als het gaat om het aanpakken en tegengaan van radicalisering kijken de inwoners toch als eerste naar de overheid, dus ook naar de gemeenten.  Goede samenwerking tussen rijksoverheid en plaatselijke overheid en inwoners is in deze een must.

Omdat gemeenten veel contacten met inwoners hebben, liggen er kansen om signalen van radicalisering vroegtijdig te signaleren en in gezamenlijk overleg te duiden. Zo nodig kunnen er maatregelen genomen worden.

De PCW vindt het belangrijk dat er ook in Waddinxveen optimale alertheid is om radicalisering te herkennen en tegen te gaan. Daarom heeft de fractie, in de persoon van Ton van Doorn, hierover vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders

Vragen van fractievoorzitter Ton van Doorn:

Naar aanleiding van de VNG Factsheet radicalisering ("samenspel tussen Rijk en gemeenten”) wil ik het volgende aan de orde stellen en kom ik tot de hieronder genoemde vragen.
Inleiding van de vragen: Om radicalisering tijdig te herkennen is nauw contact met en kennis van haar inwoners noodzakelijk. Daarnaast zal de gemeente zich als een spin-in–het–web en als regisseur moeten gedragen.

1.Heeft het college, de burgemeester in het bijzonder, een vertrouwensrelatie met de Islamitische gemeenschap en andere maatschappelijke organisaties, die betrokken kunnen zijn bij radicalisering? Hoe krijgt deze vertrouwensrelatie gestalte?
2.Zijn er in de lokale driehoek afspraken gemaakt hoe partijen informatie over vermeende radicalisering met elkaar delen? 
3.Bestaat er in Waddinxveen een multidisciplinair casusoverleg, dan wel bestaat er een draaiboek om een dergelijk overleg bijeen te roepen? 
4.Zijn er met lokale partners (onderwijs, wijkteams en dergelijke) afspraken gemaakt over preventieve aanpak radicalisering? 
5.Hoe brengt het college de raad op de hoogte van beleidsambities in de (preventieve) aanpak radicalisering?
 
Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW 

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»