PCW vraagt college aan te sluiten bij statiegeldalliantie

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

In parken, langs wegen, op veel plaatsen slingeren blikjes en flesjes, terwijl grote flessen zelden als wegwerpmateriaal wordt aangetroffen. Dit komt onder andere omdat voor groter materiaal statiegeld wordt geïnd. PCW-raadslid Peter van den Berg ziet statiegeld op flesjes en blikjes daarom als effectief wapen tegen zwerfvuil en zal tijdens het vragenhalfuur van de raadsvergadering op 31 januari 2018 hierover mondelinge vragen stellen.

Aanleiding
Afval en afvalinzameling…. Al langer in Waddinxveen een actueel onderwerp. Maar niet alleen in Waddinxveen, zo blijkt. De Statiegeldalliantie zag eind vorige week het levenslicht en wil de druk op voeren bij de Nederlandse en Belgische overheid om statiegeld in te voeren op kleine plastic flessen en blikjes. Naast Arbeid en Milieu, de Plastic Soup foundation en Stichting de Noordzee is ook een aantal gemeenten al aangesloten. 74% van de Nederlanders blijkt voorstander van statiegeld op flesjes en blikjes.

Terugblik
Tijdens het VNG-Congres in juni 2011 is er ook al met brede steun de wens geuit om op kleine plastic flesjes en blikjes statiegeld in te voeren. Een van de achtergronden was het terugdringen van zwerfafval in relatie met de bezuinigingen vanuit het rijk zoals verwoord in het bestuursakkoord. In het najaar van 2011 heeft staatsecretaris Atsma echter laten blijken dat statiegeld wellicht in z’n geheel of stapsgewijs kan worden afgeschaft. Een tegenovergestelde beweging dus. Voor de PCW-fractie was dit de aanleiding om dit onderwerp op de raadsagenda te plaatsen en het college te vragen om een beroep op het kabinet te doen om een uitbreiding van het statiegeldsysteem in te voeren. Dat kan overigens ook via een lobby via het ISMH en de VNG.

Om die reden heeft Peter van den Berg ook al in 2012 (raadsvergadering 15 februari 2012, zie motie) over dit onderwerp een motie ingediend. Als vervolg op deze breed ondersteunde motie deed de gemeente Waddinxveen, op initiatief van de PCW-fractie, een beroep op het kabinet om statiegeld te gaan heffen op kleine blikjes en flesjes.

Visie PCW
Op grond van ons verkiezingsprogramma is de PCW sterk voorstander van afval scheiden en hergebruiken. Reden: tegengaan van zwerfvuil en daaraan verbonden kosten én het reduceren van een gevoel van onveiligheid dat door zwerfvuil ervaren wordt. Daarbij vindt de PCW dat we als christen zorgvuldig om behoren te gaan met Gods goede schepping; rentmeesterschap.

Zoals aangegeven is het onderwerp door de oprichting van de statiegeldalliantie weer actueel en is het logisch dat de PCW weer voor dit onderwerp aandacht vraagt.

Mondelinge vragen Statiegeldalliantie

Afval en afvalinzameling…. Al langer in Waddinxveen een actueel onderwerp. Maar niet alleen in Waddinxveen, zo blijkt. De Statiegeldalliantie zag eind vorige week het levenslicht en wil de druk op voeren bij de Nederlandse en Belgische overheid om statiegeld in te voeren op kleine plastic flessen en blikjes. Naast Arbeid en Milieu,  de Plastic Soup foundation en Stichting de Noordzee is ook een aantal gemeenten al aangesloten. 74% van de Nederlanders blijkt voorstander van statiegeld op flesjes en blikjes.

In landen als Duitsland, Denemarken en Noorwegen is het systeem succesvol. Het dringt de hoeveelheid zwerfafval terug en vergroot de mate van hergebruik van verpakkingen.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling heb ik namens de PCW-fractie de volgende vragen:
1. Deelt het college nog steeds het beeld dat statiegeld op flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfvuil terug kan dringen en bij kan dragen een circulaire economie.
2. Is het college bekend met de Statiegeldalliantie?
3. Is het college bereid om zich net als een aantal andere gemeenten aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie?

Namens de PCW-fractie
Waddinxveen, 31 januari 2018, Peter van den Berg

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»