Persbericht 'PCW blij met winst van ruim 550 stemmen'

Geschreven op:

Een van de PCW-kandidaten, Suzanne Hetyey, is met voorkeurstemmen gekozen. Tijdens de presentatie van de kandidatenlijst en tijdens de campagne heeft de PCW aangegeven dat een aantal kandidaten bewust lager op de lijst stond, om niet direct in aanmerking te komen voor een raadszetel. Dat geldt ook voor Suzanne Hetyey. Zij heeft aangegeven de raadszetel niet in te nemen, maar zich de komende jaren in eerste instantie te willen concentreren op haar werk voor Care for Family. Wel hoopt ze met haar kennis en expertise de PCW-fractie bij te staan, met name als het gaat om onderwerpen in het sociale domein.

De nu gekozen raadsleden zullen als PCW-fractie met energie en enthousiasme in de raad aan het werk gaan ten behoeve van de Waddinxveense samenleving.
Daarbij zullen ze ondersteund worden door duo-raadsleden en een brede groep adviseurs uit de achterban van de PCW.Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees de Jong, lijsttrekker van de PCW,
tel. 06 – 18 30 89 90.


« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»