Persbericht 'PCW blij met winst van ruim 550 stemmen'

Geschreven op:

Een van de PCW-kandidaten, Suzanne Hetyey, is met voorkeurstemmen gekozen. Tijdens de presentatie van de kandidatenlijst en tijdens de campagne heeft de PCW aangegeven dat een aantal kandidaten bewust lager op de lijst stond, om niet direct in aanmerking te komen voor een raadszetel. Dat geldt ook voor Suzanne Hetyey. Zij heeft aangegeven de raadszetel niet in te nemen, maar zich de komende jaren in eerste instantie te willen concentreren op haar werk voor Care for Family. Wel hoopt ze met haar kennis en expertise de PCW-fractie bij te staan, met name als het gaat om onderwerpen in het sociale domein.

De nu gekozen raadsleden zullen als PCW-fractie met energie en enthousiasme in de raad aan het werk gaan ten behoeve van de Waddinxveense samenleving.
Daarbij zullen ze ondersteund worden door duo-raadsleden en een brede groep adviseurs uit de achterban van de PCW.Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees de Jong, lijsttrekker van de PCW,
tel. 06 – 18 30 89 90.


« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»