Persbericht 'PCW blij met winst van ruim 550 stemmen'

Geschreven op:

Een van de PCW-kandidaten, Suzanne Hetyey, is met voorkeurstemmen gekozen. Tijdens de presentatie van de kandidatenlijst en tijdens de campagne heeft de PCW aangegeven dat een aantal kandidaten bewust lager op de lijst stond, om niet direct in aanmerking te komen voor een raadszetel. Dat geldt ook voor Suzanne Hetyey. Zij heeft aangegeven de raadszetel niet in te nemen, maar zich de komende jaren in eerste instantie te willen concentreren op haar werk voor Care for Family. Wel hoopt ze met haar kennis en expertise de PCW-fractie bij te staan, met name als het gaat om onderwerpen in het sociale domein.

De nu gekozen raadsleden zullen als PCW-fractie met energie en enthousiasme in de raad aan het werk gaan ten behoeve van de Waddinxveense samenleving.
Daarbij zullen ze ondersteund worden door duo-raadsleden en een brede groep adviseurs uit de achterban van de PCW.Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees de Jong, lijsttrekker van de PCW,
tel. 06 – 18 30 89 90.


« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»