Persbericht van CDA en PCW over de voortgang van de formatie in Waddinxveen 26-04-2018

Geschreven op:

De formateur van de vier onderhandelende partijen, de heer M. Kraaijestein, heeft CDA en PCW uitgenodigd voor een vergadering op 3 mei a.s. om onderwerpen aan te dragen voor het coalitieakkoord.

We zullen daar geen gebruik van maken om een aantal redenen:

Het voorgestelde gesprek is in de ogen van CDA en PCW niet zinvol. De onderhandelende partijen kennen immers de speerpunten uit onze verkiezingsprogramma’s. De onderhandelende partijen zullen zich ná onze eventuele inbreng beraden of onze wensen ingewilligd gaan worden. Daaruit maken wij op dat er geen sprake is van gelijkwaardigheid, zoals dat bij de onderhandelende partijen wel het geval is. Daarmee is voor ons ook niet duidelijk hoe onze inbreng gewogen zal worden en op grond waarvan wensen al of niet zullen gehonoreerd worden.

Het belangrijkste punt is echter: CDA en PCW vonden en vinden een informatiefase wenselijk. Daarbij hebben alle partijen een gelijkwaardige inbreng voordat wordt overgegaan tot de formatiefase. 

Nu de coalitiepartijen in het duidingsdebat na de verkiezingen direct aangaven over te willen gaan tot een formatiefase, lijkt het ons verstandig dat deze fase eerst wordt afgerond.

 Bastienne Prins, fractievoorzitter CDA

Martijn Kortleven, fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»