Persbericht van CDA en PCW over de voortgang van de formatie in Waddinxveen 26-04-2018

Geschreven op:

De formateur van de vier onderhandelende partijen, de heer M. Kraaijestein, heeft CDA en PCW uitgenodigd voor een vergadering op 3 mei a.s. om onderwerpen aan te dragen voor het coalitieakkoord.

We zullen daar geen gebruik van maken om een aantal redenen:

Het voorgestelde gesprek is in de ogen van CDA en PCW niet zinvol. De onderhandelende partijen kennen immers de speerpunten uit onze verkiezingsprogramma’s. De onderhandelende partijen zullen zich ná onze eventuele inbreng beraden of onze wensen ingewilligd gaan worden. Daaruit maken wij op dat er geen sprake is van gelijkwaardigheid, zoals dat bij de onderhandelende partijen wel het geval is. Daarmee is voor ons ook niet duidelijk hoe onze inbreng gewogen zal worden en op grond waarvan wensen al of niet zullen gehonoreerd worden.

Het belangrijkste punt is echter: CDA en PCW vonden en vinden een informatiefase wenselijk. Daarbij hebben alle partijen een gelijkwaardige inbreng voordat wordt overgegaan tot de formatiefase. 

Nu de coalitiepartijen in het duidingsdebat na de verkiezingen direct aangaven over te willen gaan tot een formatiefase, lijkt het ons verstandig dat deze fase eerst wordt afgerond.

 Bastienne Prins, fractievoorzitter CDA

Martijn Kortleven, fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»