Prestatieafspraken Woonpartners Midden Holland

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Er staat in prestatieafspraken - 4 A dat Woonpartners MH samen met de gemeente de mogelijkheden verkent om 10 Beschut Woonlocaties in Waddinxveen te organiseren. Dit is al een lang gekoesterde wens en vraag vanuit de gemeente. Zoals in de commissie verwoord door de wethouder, kunnen we de resultaten en of uitkomsten van dit onderzoek van specifiek deze doelgroep straks terugzien tijdens de presentatie portefeuillestrategie van Woonpartners later dit jaar! Dat is fijn en goed nieuws.

Daarnaast hebben we als PCW vragen gesteld over het verduurzamen van een straatje, ook als deze niet compleet in het bezit is van WP. Dat er dan gezamenlijk. Dat wil zeggen in nauw overleg tussen WP en de Gem. Waddinxveen gezocht wordt naar mogelijkheden om gehele straatje te verduurzamen. Deze vraag is na onderling overleg breder verpakt in de door het CDA PVDA/GRL en D66 ingediende motie "verduurzamen bestaande woningen", waar wij als PCW mee tekenen. Ook de motie doorstroming scheefwoners op basis van huishoudgrootte tekenen wij mee. Het was in de oorspronkelijke vraagstelling scheefwoners en huurverhoging van de PCW (antwoord 2C https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/document/13758354/2/Prestatieafspraken_2024_Waddinxveen) al de wens om scheefwoners meer onder de loep te nemen, wat met deze motie breder wordt beoogd, zoals senioren en empty nesters. 

Na de gestelde vragen en ingediende moties zijn we natuurlijk benieuwd naar de antwoorden van Woonpartners. Albert Kerssies heeft geantwoord dat de moties na een jaar worden geëvalueerd en we kunnen zelf eventuele vragen indienen tijdens eerder genoemde presentatie portefeuillestrategie 2024 van Woonpartners Midden-Holland later dit jaar.

Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»