PTSS onder brandweerlieden - Commissiebijdrage

Geschreven op: | Door: Thomas Oosterom

Het beroep van brandweerman was altijd iets wat mij heeft getrokken, echter heb ik zoals u kunt zien een andere afslag genomen. Dit neemt niet weg dat ik geen (oud)brandweerlieden ken, laten we ze even een naam geven denk bijvoorbeeld aan Henk, Eric, Elly, Wout, André of Hans. Deze mensen hebben zich altijd met hart en ziel voor onze samenleving ingezet, stonden op de eerste rij als het echt heet was maar ook bij iemand in zijn slaapkamer voor levensreddende handelingen. 

Uit internationaal onderzoek blijkt dat 7% van de brandweerlieden een mogelijke kans op PTSS heeft, voor de Nederlandse brandweer zou dit volgens Zembla op 1500 personen uit komen. Van de (oud)brandweer mensen die ik binnen korps Waddinxveen gesproken heb geven gelukkig aan dat er een open gesprekscultuur is. 

Vanuit de beantwoording op de technische vragen hebben we nog wel enkele aanvullende vragen.

Voor nu is er geen geld in de begroting opgenomen voor nieuwbeleid. 

Ziet de portefeuillehouder hier mogelijk financiële consequenties voor de gemeente Waddinxveen?
Voor nu ziet de portefeuillehouder geen extra risico’s naast de normale afdracht die de gemeente Waddinxveen standaard doet.

Het nazorgtraject zoals beschreven in de beantwoording op de technische vragen was bij ons al bekend. Echter geeft dit nog geen duidelijk beeld over hoe de Veiligheidsregio omgaat met de ontstane PTSS-trauma's van voor 2025. 

Hoe gaan we om met de diagnoses van voor 2025?
De portefeuillehouder verwijst naar de beantwoording in de technische vragen. En kan hierop dan ook lastig antwoord op geven. 

Als laatste komt er uit de beantwoording van Kamervragen naar voren dat PTSS voor nu nog niet erkend is als beroepsziekte, hier refereerde ook enkele brandweerlieden naar die ik sprak. Dit terwijl het al wel erkend is bij de politie, ambulance en defensie. 

Hoe ziet de portefeuillehouder dit?
De portefeuillehouder erkent dat het gesprek over PTSS gevoerd dient te worden. Zeker omdat brandweerlieden voor aangrijpende situaties kunnen komen te staan.

-----------------------

In het tweede termijn hebben wij de portefeuillehouder gevraagd voor een toezegging om het gesprek over PTSS aan te gaan met de VRHM. Dit om te kijken naar de mogelijkheden of PTSS als beroepsziekte erkent kan gaan worden. Hierop heeft de portefeuillehouder positief gereageerd en zal de uitkomst naar ons terugkoppelen.

-----------------------

Vanuit de fractie: Voor de PTSS-diagnoses van voor 2025 zullen wij blijvend aandacht vragen zolang hier geen oplossing voor is.

Thomas Oosterom
Commissielid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»