Rare streken

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Soms blijf ik  van de ene verbazing in de ander vallen.

Op AD.nl wordt een persbericht van de formateur geciteerd. Daarin staat dat de onderhandelende partijen VVD, D66, PvdA/Groenlinks en Wewa ‘het jammer vinden’ dat CDA en PCW niet op hun uitnodiging zijn ingegaan om te komen praten. ‘Natuurlijk zouden zeker niet alle wensen gehonoreerd kunnen worden, gezien de politieke verschillen over een aantal belangrijke zaken’, zeggen de onderhandelende partijen. Daarmee geven ze zelf al aan dat het weinig zin heeft om te gaan praten.

Maar dan komt het: ‘Maar er zijn ook belangrijke onderwerpen waar wel overeenstemming over te bereiken is’… Inderdaad, die onderwerpen zijn er. Maar daarover wil de PCW in de openbaarheid spreken met de andere partijen en niet in achterkamertjes. In de raadzaal kunnen we het ook prima en voor iedereen zichtbaar eens worden over die belangrijke zaken.

Nog iets raars: vóór de verkiezingen spraken de lijsttrekkers met elkaar af dat ze na de verkiezingen een verkennende informatieronde onder alle partijen zouden houden. (Alleen bij een overduidelijke uitslag, waarbij bijvoorbeeld twee partijen samen de meerderheid zouden hebben, zou misschien een informateur niet nodig zijn). Ná de verkiezingen wilden de vier onderhandelende partijen alleen nog maar met elkaar praten. (Was de uitslag overduidelijk dan? D66 verloor toch een zetel?)
Er werd opeens ontkend dat er een afspraak was gemaakt. Maar in het AD lees ik nu toch ook weer over die afspraak.

De onderhandelende partijen hebben bestuurlijke vernieuwing en transparantie hoog in het vaandel. Uit het coalitieakkoord zal blijken waaruit de bestuurlijke vernieuwing bestaat. En transparantie, daaronder verstaat de PCW: verantwoording afleggen en afspraken nakomen. Voorlopig staan de onderhandelende partijen daarmee op achterstand.

Maar er is hoop! Want het persbericht van de formateur besluit met: ‘De vier coalitiepartijen willen dan ook graag in de nieuwe raadsperiode constructief samenwerken met de PCW en het CDA.’
Gelukkig maar, want dat wil de PCW ook. De PCW heeft altijd constructief samengewerkt met alle partijen en zal dat ook nu doen!

Hebben we elkaar toch nog gevonden!


Martijn Kortleven
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»