Reactie op stelling 'Ik vind dat Waddinxveen een fietsvriendelijke gemeente is'

Geschreven op:

Fietspadenplan

Waddinxveen met fietspaden en rotondes, het is misschien niet meer weg te denken. Toch is het nog maar ongeveer 20 tot 25 jaar geleden dat er fors geïnvesteerd ging worden in de aanleg van (vrijliggende) fietspaden. Dit kwam wellicht in z’n algemeenheid enerzijds doordat er toen veel minder wegverkeer was en anderzijds, meer specifiek voor Waddinxveen, de bestaande structuur en het feit dat Waddinxveen minder groot was. Een tragisch ongeval in de jaren ’90 waarbij een scholier betrokken was, betekende een impuls voor de Waddinxveense verkeersveiligheid, met in bijzonder de veiligheid voor fietsers.
In de jaren daarna werden er financiële middelen vrijgemaakt en kon toenmalig wethouder verkeer, de PCW-er Joop Neele, een zogenaamd fietspadenplan realiseren. Veel aandacht was er voor de Noord-Zuidverbindingen en veel gebruikte routes van scholieren. De realisatie was niet altijd eenvoudig omdat bij ingrijpen in de bestaande infrastructuur niet alleen technische maar ook financiële knelpunten opgelost moeten worden. Voorbeeld van zo’n lastige en kostbare reconstructie is de Bloemendaalseweg. Nog redelijk vers in ons geheugen liggen de aanleg van de vrij liggende fietspaden aan de Juliana van Stolberglaan en de Kerkweg-Oost. Daarmee is de fietspaden structuur redelijk afgerond.

Strooibeleid

Een ander thema is de zogenaamde gladheidbestrijding, ofwel het gemeentelijk strooibeleid van de gemeente. Van fietsers van buiten Waddinxveen maar die in ons Gouwedorp werken (of juist andersom) horen we regelmatig de reactie dat bij ons de fietspaden veel beter gestrooid zijn dan in de buurgemeenten.

Verkiezingsprogramma PCW - subsidies verkeersexamens groep 7 en 8 handhaven

In ons verkiezingsprogramma (paragraaf 5.4 en 5.5) staat de de verkeerscirculatie soepen en veilig moet verlopen. De aanleg van de randwegenstructuur, denk aan de Westelijke Randweg of Bentwoudlaan, lijkt door goedkeuring van het Bestemmingsplan Glasparel+ en de realisatie van dit bedrijventerrein, uitgevoerd te kunnen worden. Dit betekent naar verwachting minder verkeer in de dorpskern.
Een ander aandachtspunt is de aandacht voor de fietser. Daarom pleiten wij, waar elders subsidies voor de verkeersexamens in groep 7 en 8 worden afgeschaft, deze toch te handhaven. Juist leerlingen van deze groepen fietsen in groepsverband, maar wel onafhankelijk van hun ouders, naar de basisschool maar binnen een enkel jaar ook naar voortgezet onderwijs elders in Waddinxveen, Boskoop of Gouda.
Een langere discussie is de voorrangssituatie van fietsers. Daar zijn diverse ‘voors’ en ‘tegens’. Vanwege een stuk eenduidigheid in Waddinxveen en de regio hebben wij daarvan gezegd eerst landelijke richtlijnen af te wachten.

Door bestaande knelpunten (denk bijvoorbeeld de Onderweg en onze nieuwsberichten van3 januari en 30 januari 2015) en uitbreiding van Waddinxveen blijft fietsveiligheid een actueel thema. Daarover hebben we ook contacten met diverse organisaties. Gelukkig blijkt uit cijfers van bijvoorbeeld de Fietsersbond dat Waddinxveen qua fietsveiligheid hoog scoort!


Peter van den Berg
raadslid PCW

 

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»