Reactie PCW op de detailhandelsstructuurvisie voor Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

De PCW wil de bestaande winkelstrips behouden en heeft daarom een motie ingediend voor een verbeterede en breed gedragen detailhandelsstructuurvisie. De motie is helaas verworpen met een hele kleine meerderheid.

De detailhandelsstructuurvisie 2018-2028 voor Waddinxveen is afgelopen woensdag behandeld in de gemeenteraad. In deze visie van het college is er in Waddinxveen plek voor een sterk dorpscentrum (Gouweplein) en twee stevige wijkcentra (Wilhelminaplein/Groensvoorde en Zuidplas). Het college wil op termijn de winkels in de Dorpstraat, Kerkweg, Luifelbaan en Ieplaan laten verdwijnen. De definitieve visie is helaas niet afgestemd met de KERNgroep en de betrokken ondernemers.

De PCW wil de bestaande winkelstrips behouden en beslist geen gedwongen winkelsluitingen, zoals ook uit ons verkiezingsprogramma blijkt. Om de winkelstrips toekomstbestendig te houden moeten ondernemers, vastgoedpartijen, burgers en de gemeente samen optrekken en inzetten op eenheid en een positieve uitstraling van de winkelstrips.

De PCW heeft daarom een motie ingediend voor een verbeterde en breed gedragen detailhandelsstructuurvisie. Wij willen dat de sociale en maatschappelijke gevolgen voor de bewoners in de omgeving van de eventueel af te bouwen winkelstrips beter in de visie worden opgenomen. De KERNgroep en de betrokken ondernemers moeten beter worden betrokken bij de keuzes die gemaakt worden in de visie per winkelstrip. En de eigendomssituatie van de verschillende winkels in de winkelstrips moet worden meegenomen.

Onze motie is helaas met een kleine meerderheid verworpen, dit vinden wij een gemiste kans. Het goede nieuws is dat de detailhandelsstructuurvisie door de gemeenteraad ook is verworpen.

De PCW wil nu in overleg met de andere fracties om te komen tot een verbeterde visie die een breed draagvlak heeft en beter onderbouwd is.

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»