Reactie PCW op de detailhandelsstructuurvisie voor Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

De PCW wil de bestaande winkelstrips behouden en heeft daarom een motie ingediend voor een verbeterede en breed gedragen detailhandelsstructuurvisie. De motie is helaas verworpen met een hele kleine meerderheid.

De detailhandelsstructuurvisie 2018-2028 voor Waddinxveen is afgelopen woensdag behandeld in de gemeenteraad. In deze visie van het college is er in Waddinxveen plek voor een sterk dorpscentrum (Gouweplein) en twee stevige wijkcentra (Wilhelminaplein/Groensvoorde en Zuidplas). Het college wil op termijn de winkels in de Dorpstraat, Kerkweg, Luifelbaan en Ieplaan laten verdwijnen. De definitieve visie is helaas niet afgestemd met de KERNgroep en de betrokken ondernemers.

De PCW wil de bestaande winkelstrips behouden en beslist geen gedwongen winkelsluitingen, zoals ook uit ons verkiezingsprogramma blijkt. Om de winkelstrips toekomstbestendig te houden moeten ondernemers, vastgoedpartijen, burgers en de gemeente samen optrekken en inzetten op eenheid en een positieve uitstraling van de winkelstrips.

De PCW heeft daarom een motie ingediend voor een verbeterde en breed gedragen detailhandelsstructuurvisie. Wij willen dat de sociale en maatschappelijke gevolgen voor de bewoners in de omgeving van de eventueel af te bouwen winkelstrips beter in de visie worden opgenomen. De KERNgroep en de betrokken ondernemers moeten beter worden betrokken bij de keuzes die gemaakt worden in de visie per winkelstrip. En de eigendomssituatie van de verschillende winkels in de winkelstrips moet worden meegenomen.

Onze motie is helaas met een kleine meerderheid verworpen, dit vinden wij een gemiste kans. Het goede nieuws is dat de detailhandelsstructuurvisie door de gemeenteraad ook is verworpen.

De PCW wil nu in overleg met de andere fracties om te komen tot een verbeterde visie die een breed draagvlak heeft en beter onderbouwd is.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»