Regio Midden-Holland programmabegroting 2025

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Commissievergadering:
We kunnen ons vinden in de programmabegroting 2025. Een flinke capaciteitsuitbreiding om binnen de regio de gemeenschappelijke belangen te behartigen.

Afgelopen jaar kregen we soms op een wat omslachtige manier nieuwsbrieven vanuit de regio te lezen. Er zijn pitches geweest van verschillende bestuurstafels -maar soms gingen ze niet door. Er zijn gezamenlijke bijeenkomsten geweest en of briefings van de klankbordgroep leden. Dat is prima en dit alles moeten we zeker behouden/verbeteren en versterken komend jaar(en).

Waar we als PCW aandacht voor willen vragen, dat is wat er komend jaar gaat veranderen en wordt geïntensiveerd in de samenkomsten van de verschillende bestuurstafels. Wat wordt er in gang gezet en wat betekent dit voor de lokale gemeente.

Op welke manier worden we lokaal meer betrokken en meegenomen in de nieuwe regionale rol en de verschillende programma’s waar gezamenlijk aan gewerkt gaat worden.

Als fractie wil je toch weten wat er regionaal gebeurt. Wat de status quo is, van de verschillende bestuurstafels?

Op welke manier worden we meer betrokken in de regionale gedachten?

Hoe ziet het college deze rol voor zich?

 

Dit missen we nu in de zienswijze.


Raadsvergadering:
Met deze programmabegroting zetten we in op het versterken en verstevigen van de samenwerking op regionale schaal, en zal er aan directe resultaten en quick wins worden gewerkt. Dit vraagt versterking van de uitvoeringscapaciteit. Vanaf 2025 wordt deze versterking ingezet met een capaciteitsuitbreiding van 5,5 fte.

Graag willen wij als PCW Waddinxveen goed op de hoogte blijven wat er regionaal gebeurt.

Dit hebben we na commissie vergadering van zojuist onderstreept met de ingediende motie "duidelijke koers" (Wat gezamenlijk met de VVD tot stand is gekomen en mede wordt ingedient door meerdere partijen). Wat gebeurt er regionaal en hoe worden wij geïnformeerd, meegenomen. Voelen en ervaren wij ook de meerwaarde van deze regionale samenwerking. Dat kan alleen als we structureel goed aangehaakt blijven. Overigens ook mooi om in de zienswijze te lezen dat ook de RES wordt aangedragen om te onderzoeken en regionaal op te pakken.

Wij wensen het college succes -ook regionaal.

 

Door gewenste resultaten zal ons vertrouwen ook groeien.

 

Mooi om te zien dat op de voorpagina van het advies Bereschot Waddinxveen te zien is vanaf de Beijerincklaan/2e Bloksweg richting de Wokkels.


Samen met VVD, PvdA/GL, D66, CDA hebben we een motie ingediend over duidelijke koers regio midden-Holland en deze is aangenomen.

Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»