Regionale energiestrategie

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Afgelopen woensdag bespraken we de voorlopige concept-RES en stelden we een zienswijze vast met betrekking tot dit document. In deze blog wil ik kort aangeven wat de RES, wat de zienswijze is en wat de rol van de PCW was bij de totstandkoming van de zienswijze.
 
Wat houdt de RES in?
In regionaal verband wordt er al een tijd gewerkt aan de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES). Het rijk heeft alle regio’s in Nederland opgedragen om een RES te ontwikkelen. In die RES moet beschreven worden hoe de regio invulling gaat geven aan de doelstelling om in 2030 een bepaalde hoeveelheid duurzame elektriciteit opgewekt wordt met windmolens en zonnepanelen.
 
De definitieve RES 1.0 moet in juli 2021 vastgesteld zijn door de gemeenteraden in de regio. Daarvoor komt in oktober 2020 eerst nog een concept-RES. En om het nog wat uitgebreider te maken: op 8 juli bespraken wij in de raadsvergadering de voorloper van de concept-RES: de ‘voorlopig concept-RES’.
 
Wat is de opgave en wat vindt de PCW daarvan?
De opgave voor de regio Midden-Holland (Gouda, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen) is om in 2030 1567 TJ duurzame elektriciteit op te wekken. Als je dit alleen met windmolens zou doen heb je 67 grote windturbines nodig voor heel de regio. En als de opgave alleen met zonnepanelen ingevuld wordt is er ruim 500 hectare (5 km2, 5000x1000 meter) oppervlak nodig! Een mix van zon en wind is het beste omdat je daarmee meer spreiding krijgt van het aanbod van de duurzame elektriciteit. Dat heeft dan ook onze voorkeur.
De inpassing van zonnepanelen en windmolens moet wel zorgvuldig gebeuren. Draagvlak bij de inwoners vindt de PCW dan ook erg belangrijk. Daar moet niet te lang mee gewacht worden.
 
Hoe is de behandeling in de raad verlopen?
Al met al een langdurig en complex proces. Als PCW en als raad vonden wij het belangrijk om vroegtijdig onze mening te geven. Vandaar dat wij afgelopen periode de voorlopige concept-RES besproken hebben. Eerst in een zogenaamde themasessie en later ook in de commissie- en de raadsvergadering. Met name de VVD heeft aangedrongen om nu al het debat in de raad te voeren over dit thema. De PCW steunde dit onder de voorwaarde dat er dan wel duidelijkheid moet zijn waarover we het debat willen voeren. Er lag namelijk geen raadsvoorstel of iets dergelijks op tafel; alleen het document ‘voorlopige concept-RES’.
Uiteindelijk heeft PCW het voortouw genomen om de mening van de raad te verwoorden in een zogenaamde zienswijze. De zienswijze hebben we vervolgens besproken met de andere partijen en is het in relatief korte tijd een gezamenlijke zienswijze van de raad geworden. In de raadsvergadering is de voorgestelde zienswijze dan ook unaniem vastgesteld! Mooi om als oppositiepartij het voortouw te kunnen nemen in dit complexe thema!

Lambert den Dekker
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»