Regiowerkbezoek glastuinbouw

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Op maandag 11 april hebben de vier christelijke fracties uit Waddinxveen en Zuidplas een gezamenlijke bijeenkomst gehouden bij So Natural aan de Bredeweg in Moerkapelle. Dit dezen ze samen met ondernemers, belangenorganisaties en leden van provinciale staten. Duurzame toekomstbestendige energievoorziening, infrastructuur en voldoende ruimtelijke ontwikkelingen / uitbreidingsmogelijkheden zijn belangrijke thema's die ondernemers en politici raken en om een gezamenlijke visie vragen.

Dico Bac openden de bijeenkomst met verwijzing naar de grondslag “bouwen en bewaren’ waarin de zorg voor de schepping voor nu en de toekomst centraal staat. Martin Smaal heeft vervolgens een rondleiding gegeven op de kwekerij. Hij stelde daarin duurzame energie aan de orde. Energie is een van de grootste kostenposten en daarom een erg belangrijk thema. Het hebben van een warmtenet voor verdeling van vraag en aanbod is een oplossing. Knelpunt hierbij zijn de transportkosten die niet variabel zijn. Naast aandacht voor omzet en duurzaamheid voelt het bedrijf zich ook maatschappelijk betrokken in kader goed werkgeverschap en doelgroepen. Hij doet de oproep richting overheid voor een goed vangnet, ook richting vluchtelingen die hier mogen werken.

Na de pauze is onder leiding van Trix de Kruijff een viertal presentaties over actuele onderwerpen besproken. Peter Molenaar ging in op infrastructuur. Hij gaf een toelichting op de realisatie van de Bentwoudlaan, de verbreding van de A20, het schrappen van de Rottelaan (2013) en de wensen tot een zorgvuldige ontsluiting van Moerkapelle. Peter van den Berg, gaf een toelichting op de zogenaamde 'ladder van duurzame verstedelijking' een wettelijke bepaling waaraan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst. Actueel was de ontwikkeling van de Glasparel en is de ontwikkeling van de locatie Knibbelweg-Oost. Geconstateerd wordt dat goede regionale samenwerking, afstemming en overeenstemming met de Provincie van groot belang is om ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig en correct richting uitvoering te krijgen. Snelheid in procedures, actualiteit van regelgeving en transformatie van oude gebieden worden toch wel als knelpunten ervaren.

Hans Koolhaas, glastuinbouwondernemer en LTO-bestuurder, informeert de aanwezigen over de warmterotonde. Er is veel warmte beschikbaar in de Rotterdamse haven die middels een leiding naar Leider getransporteerd gaat worden. Het is de vraag of de regio, met name de tuinbouw, hier voldoende van kan profiteren, dit vraagt een grote inzet van betrokkenen en goed is te constateren dat gemeenten in regio en provincie dezelfde richting op kijken. Vanuit TVZ en de LTO worden enkele actuele thema’s aangedragen zoals restveengebieden, energie, ontwikkelingen in het westland.

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»