'Roep' om laadpalen krijgt bijval

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Op 29 maart 2016 heb ik namens de PCW-fractie schriftelijke vragen gesteld over een tekort in Waddinxveen aan oplaadpalen voor elektrische auto's. Op 13 april 2016 kregen wij een schriftelijk antwoord op deze vragen waaruit blijkt dat dit thema wordt meegenomen in de duurzaamheidsvisie.

Hoewel bij de uitwerking we voor een groot deel ook afhankelijk zijn van anderen, is het van belang dat we als gemeente toch een stimulerende en faciliterende verantwoordelijkheid op zich neemt. Uit de reactie van het college, lees ook het artikel in het Hart van Holland (21 april 2016) blijkt dat we nu drie oplaadpalen in de openbare ruimte hebben. Gezien de verwachte stijging van het aantal elektrische auto's in Waddinxveen is dat een tekort tot 2020 van 45 oplaadpalen per jaar.

Ik hoop dat onze vragen en de nieuwe Duurzaamheidsvisie voldoende stimulans zijn voor de gemeente, organisaties en bedrijven om elektrisch rijden te faciliteren zodat we ook op dit front uiting geven aan ons rentmeesterschap. Aangezien duurzaamheid één van de tien speerpunten van ons is, blijven we de ontwikkelingen omtrent de laadpalen nauwgezet volgen en sturen we bij waar nodig.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»