Ruimtelijke en economische opsteker voor Waddinxveen

Geschreven op:

Belangrijke overweging van de Raad van State is dat Waddinxveen voldoende aangetoond heeft dat er regionale behoefte is aan bedrijventerrein en glastuinbouw. Procedureel gezien lijkt het dat de gemeente heeft verloren maar gelet op de inhoud is er sprake van winst. Per saldo dankbaar en blij omdat de uitdaging en de kansen voor Waddinxveen in dat gebied blijven bestaan.

Uitspraak bevestigt beleidsvoornemen gemeente
Hoewel de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland woensdag 6 mei 2015 op procedurele gronden het beroep van de gemeente Lansingerland gegrond verklaarde, blijft de realisatie van een groot regionaal bedrijventerrein en glastuinbouwlocatie aan de zuidwest kant van Waddinxveen mogelijk. Een grote impuls voor de Waddinxveense economie waardoor ook de (gedeeltelijke) aanleg van de Westelijke Randweg mogelijk blijft. En dat is goed nieuws voor ons Gouwedorp!

Bestemmingsplan Glasparel+ en ruimtelijke visie PCW-fractie
Woensdag 9 juli 2014 is het bestemmingsplan Glasparel vastgesteld. Dit plan geeft uitvoering aan het ruimtelijk beleid in de regio en Waddinxveen in het bijzonder. Als PCW hechten wij eraan een betrouwbare overheid te zijn. Vanaf 2000 praten we, in opdracht van het rijk (op basis van de vierde Nota Ruimte), met de provincie en regio over de invulling van de Zuidplaspolder. In 2004 zijn daar (regionaal) afspraken over gemaakt en is beleid vastgesteld. Naast grootschalige woningbouw in de gemeente Zuidplas en de aanleg van extra wegen betekende dit ook de ontwikkeling van grootschalige glastuinbouw en bedrijvigheid aan de zuidwest kant van Waddinxveen. De hierboven genoemde uitspraak van de Raad van State bevestigt hiermee de beleidsvoornemens van de gemeente Waddinxveen.

Blij met uitspraak
De PCW is blij met deze uitspraak omdat de uitdagingen en kansen waarvoor Waddinxveen staat nu gerealiseerd kunnen worden. Daarbij komt dat de Glasparel+:
1. een belangrijke pijler is voor de totstandkoming Bentwoudlaan;
2. een grote stimulans betekent voor de werkgelegenheid in Waddinxveen en regio;
3. de beeldkwaliteit wordt gegarandeerd (daarmee wordt ook een motie van de PCW uitgevoerd);
4. er in de planvorming nadrukkelijk aandacht is voor een hoge duurzaamheidsambitie.

Meer informatie
Wanneer u meer informatie wilt, kunt u deze opvragen bij:
- Peter van den Berg (raadslid PCW, woordvoerder ruimtelijke ordening,  0182-612763 / 06-23595277)
- Ton van Doorn (fractievoorzitter PCW, 06-20530636)

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»