Scheiden doet altijd pijn (en soms meer dan een beetje...)

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

Op 30 mei heeft de nieuwe coalitie haar wethouders voorgesteld en zijn zij door de raad benoemd en geïnstalleerd. Voor mij was dat het officiële einde als wethouder van Waddinxveen en werd een periode van acht jaar als wethouder en drie jaar als raadslid afgesloten. Alles bij elkaar heb ik elf jaar in de plaatselijke politiek mijn rol mogen vervullen. Onverwacht erin gekomen in 2007 en eerder dan verwacht en gewenst er weer uit in 2018.

Terugziend is het een periode waarin heel veel is gebeurd, zowel privé als in de politiek. In elf jaar zie je je eigen kinderen volwassen worden en uitvliegen om op eigen benen te gaan en te staan. In elf jaar zie je Waddinxveen veranderen in een dorp waarin zelfstandigheid een vanzelfsprekendheid is en er groei en bloei is.

 

Beduusd en een beetje stil

En dan 14 juni het afscheid van de medewerkers en relaties met wie je hebt samengewerkt. Wat een geweldig afscheid is er voor ons als (vier) scheidende wethouders georganiseerd. Iets om als kostbare herinnering mee te nemen naar de toekomst. Scheiden doet altijd een beetje pijn (soms meer dan een beetje…), maar als de waardering voor je werk uitgesproken wordt en meegenomen kan worden is dat fijn. Dat meenemen is in je hoofd en in je hart, maar ook in veel kleine blijken van waardering. Heel erg fijn en gewaardeerd. In mijn geval werd ik dan nog verrast met het predikaat “Ereburger van Waddinxveen”. Iets om toch wel even beduusd en een beetje stil van te worden.

 

Vertrouwen op God

Een nieuwe periode breekt aan voor mij persoonlijk en mijn vrouw Henny. Heel veel meer thuis, zowel overdag als ’s avonds en dat is dan weer een voordeel van het geen wethouder meer zijn. Zonder een dagelijkse invulling en zonder het pluimveebedrijf is voor mij een nieuwe ervaring en de komende tijd zal leren wat de toekomst brengt. Geen ding geschiedt bij geval en ook hierin mag en wil ik vertrouwen op God.

 

Dank

Dank wil ik uitspreken aan allen die me de afgelopen jaren met woord, daad en gebed hebben gesteund. Dank aan mijn vrouw Henny die mijn taken in ons bedrijf overnam zodat ik thuis gemist kon worden. Dank bovenal aan God Die kracht en gezondheid gaf in al die jaren.

 

A Dieu

Een vernieuwde fractie neemt het stokje over en ik heb daar alle vertrouwen in. Graag wens ik de nieuwe fractie van harte wijsheid en Gods zegen toe. En veel gebed vanuit de achterban om de rol en taak als christen-politici goed te kunnen vervullen.
Ruim acht jaar heb ik weblogs geschreven en dit is de laatste van mijn hand voor de PCW.


Het ga u allen goed.
A Dieu


Kees de Jong

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»