Schone energie: Maidenspeech Niels Hart

Geschreven op: | Door: Niels Hart

Dank u wel voorzitter, allereerst wil ik even stil staan dat ik hier mag staan voor de eerste keer. Ik voel me dankbaar en vereerd dat ik net als de andere raadsleden, de collegeleden, de ambtelijke organisatie en de pers mij in mag zetten voor Waddinxveen en de inwoners van Waddinxveen. Het past bij mijn familie om ons in te zetten voor het algemeen belang. Daarom vind ik het jammer dat niet iedereen in de familie dit moment meer heeft kunnen meemaken. Wij zijn gewend niet zozeer tevreden terug te kijken naar wat wij hebben gedaan maar vooral vooruit te kijken welke talenten we nog meer kunnen inzetten voor anderen en het algemeen belang. Dit verschil tussen tevreden zijn en meer doen is meteen ook een bruggetje naar het onderwerp waarvoor ik hier sta.

Ik zie onze aarde als ons gemeenschappelijke huis, dat hebben wij in bruikleen en dat geven wij weer door aan volgende generaties. Ik wil goed voor mijn huis zorgen en ik wil dus ook goed voor ons gemeenschappelijke huis zorgen. Tevredenheid is dan soms niet genoeg, we zullen soms actief met ons huis aan de slag moeten en ook elkaar motiveren om aan de slag te gaan. Recent hebben huiseigenaren een brief gehad van de gemeente voor een gezamenlijke inkoopactie voor energiebesparingsmaatregelen. De PCW vindt het een goede zaak dat de inwoners gemotiveerd en geholpen worden bij het besparen van energie. Voor de motivatie zien wij nog meer mogelijkheden. Zo liggen er zonnepanelen op het project van Vialis naast de Hefbrug, maar de draden hangen er los bij i.p.v. dat ze zijn aangesloten. Het zou goed zijn als onze inwoners zien dat deze worden aangesloten.

Ook is er in het verleden bij de Kanaaldijk een bord geplaatst waarop staat hoeveel energie van de openbare verlichting Dreef duurzaam wordt opgewekt door de palen met zonnepanelen. Alhoewel deze palen en dit bord al oud zijn, vinden wij dit soort initiatieven een goed signaal om onze bewoners blijvend te informeren. Onze vragen voor de wethouder: heeft het wellicht zin om deze palen bij de Dreef te vernieuwen zodat er een hoger rendement kan zijn? Kunnen wellicht dit soort initiatieven breder worden ingezet, zodat er bij de grotere toegangswegen van Waddinxveen ook dit soort palen met zonnepanelen en borden worden neergezet? Kan wellicht op de reeds bestaande digitale informatieborden informatie worden weergegeven? Welke mogelijkheden ziet de wethouder om extra palen te plaatsen in Waddinxveen en om informatie over opgewekte schone energie te delen met de inwoners?

Voorzitter, ter afronding: Ik sta hier voor u in het lichtgroen. Ik hoop dat wij met elkaar onze talenten kunnen inzetten om voor de aarde, ons gezamenlijke huis, goed te zorgen. Ik spreek de hoop uit dat ik over een tijdje hier in het donkergroen sta en kan zeggen: wij zijn nooit klaar met ons huis maar we hebben al wel veel bereikt met elkaar. Ik dank u wel.

Niels Hart
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»