Schriftelijke vragen over bestemming oude gemeentehuis Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

Schriftelijke vragen over bestemming oude gemeentehuis Waddinxveen conform artikel 32, reglement van orde gemeenteraad Waddinxveen

Geachte college,

Enige tijd geleden heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de verbouw van het oude gemeentehuis tot een appartementencomplex voor senioren. De inzet is om 35 huurappartementen te bouwen in het bestaande oude gemeentehuis en er wordt ingezet op zorgwoningen voor senioren (55+) die al in Waddinxveen wonen.

Deze plannen passen goed in het beleid om meer sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment te (laten) bouwen voor de steeds groter wordende groep oudere inwoners van Waddinxveen, met een laag tot modaal inkomen.

Uit de mondelinge beantwoording van onze vragen door wethouder Schippers (gemeenteraadsvergadering d.d. 19-9-2018) blijkt dat het plan voor maximaal 35 woningen voor 55-plussers met een thuiszorgindicatie in het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Waddinxveen niet doorgaat. De aanbesteding is plotseling beëindigd (zie ook het AD artikel van 24-9-2018). De reden hiervoor is ons na beantwoording van de vragen nog niet duidelijk. Daarnaast is ons niet duidelijk geworden welke plannen het college na beëindiging van de aanbesteding met het oude gemeentehuis heeft.

Daarom de volgende vragen:

  1. Is het college nog steeds plan, ondanks het beëindigen van de aanbesteding, om in het oude gemeentehuis maximaal 35 huurappartementen te (laten) bouwen met bestemming zorgwoningen voor senioren (55+) die al in Waddinxveen wonen?

Indien het antwoord ‘ja’ is op vraag 1:

         2a. Is het college van mening dat de gesprekken met de enige aanbieder zorgvuldig zijn verlopen en was voor de aanbieder, voordat u de aanbesteding beëindigde, voldoende duidelijk dat u niet verder wenste te onderhandelen?

         2b. Kunt u aangeven hoe het communicatieproces is verlopen?

         2c. Bent u van mening dat u er alles aan hebt gedaan om overeenstemming te bereiken over de verkoopprijs? 

         2d. Welk proces van aanbesteden wordt na het stopzetten van de eerdere aanbesteding gevolgd om te komen tot de beste aanbieder voor deze bestemming (op basis van de reeds geformuleerde randvoorwaarden)?

         2e. Kunnen de partijen die bij de eerdere aanbesteding mee hebben gedaan ook weer meedoen?

         2f. Welk financiële gevolgen heeft het vasthouden aan de bestemming zorgappartementen?

 

Indien het antwoord ‘nee’ is op vraag 1:

         3a. Welke bestemming heeft het college dan voor ogen voor het oude gemeentehuis?

         3b. Waarom wordt afgeweken van eerdere plannen?

         3c. Welke aspecten zijn er gewijzigd waardoor het college van mening is veranderd?

         3d. Wordt er een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart en wanneer? 

         3e. Welke financiële gevolgen heeft een andere bestemming van het gemeentehuis?

          3f. Op welke termijn informeert u de raad over de gewijzigde plannen?

 

Namens de PCW,

 

Albert Kerssies

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»