Schriftelijke vragen over bomenkap Oude Dreef 6, Noordpunt Triangel

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Schriftelijke vragen over bomenkap Oude Dreef 6, Noordpunt Triangel, conform artikel 32, reglement van orde gemeenteraad Waddinxveen

Geacht college,

De PCW vindt het belangrijk dat Waddinxveen groener wordt en dat er meer bomen worden aangeplant. De gemeenteraad heeft dat standpunt ondersteund door op 13-09-2019 de motie ‘voor elk huishouden een boom’ aan te nemen. De uitvoering van deze motie houdt in dat zo’n 2000 extra bomen dienen te worden aangeplant.

Onlangs zijn 56 oude elzen gekapt aan de Oude Dreef 6.
De PCW neemt aan dat het gaat om de elzen die genoemd worden in het bestemmingsplan Noordpunt Triangel, vastgesteld door de raad op 15-05-2019. In dit bestemmingsplan spelen de elzen een prominente rol. Zo wordt op blz. 18-20 gesproken over een elzenweide aan de Tweede Bloksweg waaromheen de huizen worden gebouwd. De elzen zouden gehandhaafd worden om het buurtje gelijk al een volwassen groene uitstraling te geven. In het Hart van Holland van 19-08-2020 stond een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de kap van deze elzen. Tegen de aanvraag kon nog geen bezwaar worden gemaakt, terwijl de elzen op dat moment al waren gekapt. Over deze gang van zaken heeft de PCW de volgende vragen:

Bestemmingsplan
1. Klopt het dat het in de vergunningsaanvraag en in het bestemmingsplan om dezelfde groep elzen gaat?
2. Zo nee, hoe zit het dan wel?
3. Bent u het met ons eens dat met de kap van de elzen is afgeweken van het uitgangspunt in het bestemmingsplan dat die elzen gehandhaafd blijven?
4. Zo ja, waarom zijn de elzen dan toch gekapt?
5. In het AD van 24-08-2020 lezen we dat de bomen gekapt zijn vanwege een noodzakelijke grondophoging i.v.m. de waterstand. Wanneer wist of hoorde het college voor het eerst en van wie, dat de bomen niet conform bestemmingsplan gehandhaafd konden blijven?
6. Waarom is de raad niet geïnformeerd dat afgeweken zou worden van het bestemmingsplan?

Aanvraagprocedure
7. Hoe beoordeelt u het kappen van de elzen vóórdat de vergunningsaanvraag überhaupt was gepubliceerd?
8. Is hier sprake van illegale kap?
9. Zo nee, waarom niet?
10. Zo ja, heeft het college de projectontwikkelaar hierop aangesproken? Wat zijn de consequenties voor de projectontwikkelaar?
11. Wat heeft het college gedaan om de kap te voorkomen, zolang de omgevingsvergunning nog niet was verleend?
12. Is de aanvraag voor de omgevingsvergunning al beoordeeld, of wanneer wordt deze beoordeeld?
13. Is / wordt de omgevingsvergunning getoetst aan het bestemmingsplan?
14. Zo nee, waarom niet?
15. Zo ja, is het uitgangspunt in het bestemmingsplan om de elzen te behouden reden om de
omgevingsvergunning af te wijzen? Waarom wel/niet?

Bezwaar
16. Welke waarde heeft het volgens u om inwoners de gelegenheid te geven om achteraf bezwaar in te dienen
terwijl de kap al achter de rug is?
17. Wat wordt er met eventuele bezwaren gedaan?
18. Vindt u dat uw college gehandeld heeft als een betrouwbare overheid in deze kwestie?

Compensatie
19. Hoe verhoudt zich de kap van de elzen tot de uitvoering van de motie ‘voor elk huishouden een boom’?
20. Wat gaat u doen om de kap van deze elzen te compenseren? En op welke plek gaat u dat doen?

Martijn Kortleven
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»