Schriftelijke vragen over de Vredenburghzone

Geschreven op:

Schriftelijke vragen over de Vredenburghzone conform artikel 32, reglement van orde gemeenteraad Waddinxveen

Geacht college,

De PCW is groot voorstander van de aanleg van de Vredenburghzone. Een ‘groene long’ in het zuiden van Waddinxveen, kunnen we goed gebruiken. Over de uitvoering van dit project hebben wij de volgende vragen:

 1. Klopt het dat de planning in de ‘startnotitie Vredenburghzone’ van maart 2017, niet is waargemaakt?
 2. Zo ja, wat is de oorzaak daarvan?
 3. Wat is de nieuwe planning?

Wij krijgen signalen van ongeruste inwoners die grond bezitten in de Vredenburghzone. Er zou reeds meer dan een jaar onduidelijkheid zijn over de uiteindelijke invulling van het gebied en over de vraag of de gemeente voornemens is de gronden van de eigenaren in het gebied wel of niet aan te kopen. Naar aanleiding daarvan hebben wij de volgende vragen.

 1. Wanneer kunt u definitief aangeven aan de grondeigenaren of en tegen welke prijs u de percelen wilt verwerven? 
 2. Wij horen dat er grondeigenaren zijn die liever grondruil willen dan financiële compensatie. Hoe kansrijk acht u deze optie en heeft u deze optie hen ook aangeboden?
 3. Wij zijn van mening dat het aanbod voor grondruil ook zou moeten gelden voor percelen die slechts gedeeltelijk noodzakelijk zijn voor de Vredenburghzone. Dit om te voorkomen dat de bewoners alleen financieel worden gecompenseerd voor het stuk grond dat ze kwijtraken, maar wel achterblijven met het verminderde leefgenot van een kleiner stuk grond. Is dit ook uw inzet?

Namens de PCW,

Martijn Kortleven

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»